Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów

  • Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów

Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławicki OP, M. Wenklar, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2015, 485 s.

Ostopniu zainteresowania Służby Bezpieczeństwa zakonem dominikanów decydowałj ego wpływ na świadomość społeczną – a szczególnie na świadomość polskiej inteligencji. Komuniści – całkiem słusznie – oceniali, że synowie duchowi św. Dominika stanowią dla ich ideologii duże zagrożenie. I stosownie do tej konstatacji zbudowali odpowiedni system operacyjnego rozpracowania.

SB interesowała się wszystkim w życiu polskich wspólnot dominikańskich: od małego seminarium w Jarosławiu do władz polskiej prowincji w Krakowie (od 1958 r. w Warszawie). Od treści kazań i wykładów dominikanów do ich kontaktów z dziedziny życia prywatnego (prawdziwych lub wymyślonych). Ta permanentna inwigilacja pozwalała też uzyskiwać realny wpływ na decyzje Zakonu – w pewnym momencie nawet na obsadę personalną jego władz.

Skala i metody działań podejmowanych przez władzę przeciwko Zakonowi oo. Dominikanów, przykłady szczególnie ostrych spięć nalinii Zakon – państwo, a także specyficzne formy działalności duszpasterskiej Dominikanów w PRL zostały opisane na tle innych zgromadzeń zakonnych w pracy Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, zawierającej referaty z konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział IPN w Krakowie oraz Dominikańskie Instytut Historyczny w Krakowie.

SPIS TREŚCI

MAREK MIŁAWICKI OP, MICHAŁ WENKLAR
Wstęp

MAREK MIŁAWICKI OP
Dominikanie wPolsce po II wojnie światowej – stan badań

DOMINIK ZAMIATAŁA CMF
Relacje dominikanów z Episkopatem Polski w oczach władzy komunistycznej

ŁUCJA MAREK
Służba Bezpieczeństwa wobec Polskiej Prowincji Dominikanów. Zarys zagadnienia

JÓZEF PUCIŁOWSKI OP
Motywy uwikłania siędominikanów w kontakty z aparatem represji PRL

FILIP MUSIAŁ
Działalność WUBP/WUdsBP w Krakowie przeciw wspólnotom zakonnym w latach 1945–1956. Rekonesans badawczy

MARCIN KASPRZYCKI
Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec zakonów męskich w Krakowie w latach 1957–1975

JÓZEF MARECKI
Dominikanie krakowscy w świetle sprawozdań funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z lat1945–1956

MAREK GRUBKA OP
Działania władz państwowych i kościelnych wobec gdańskiego duszpasterza akademickiego o. Sławomira Słomy OP (1979–1985)

ZOFIA FENRYCH
Interwencja Służby Bezpieczeństwa w dominikańskim DA w Poznaniu w 1961 roku w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa

JAN ANDRZEJ SPIEŻ OP
Wydarzenia 23 listopada 1961 r.w klasztorze oo. Dominikanów w Poznaniu i ich konsekwencje

KATARZYNA JARKIEWICZ
Specyfika formacji DA „Beczka”na tle funkcjonowania duszpasterstw akademickich w Krakowie

MAREK MIŁAWICKI OP
Dominikański gazda na Wiktorówkach. O. Paweł Kielar i duszpasterstwo tatrzańskie w latach 1958–1967

Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób, pseudonimów i rejestracji

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry