Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

„Nade wszystko Ojczyzna…”. Wacław Polewczyński „Połomski” (1898–1948)

Marek Szymaniak, „Nadewszystko Ojczyzna…”. Wacław Polewczyński „Połomski” (1898–1948), Bydgoszcz-Gdańsk 2015, 132 s. + 16 s. (wkładka zdjęciowa), seria oddz. t. 50

Wacław Polewczyński „Połomski” (1898–1948) – uczestnik antypruskiego strajku szkolnego w latach 1906–1907, żołnierz Armii Polskiejgen. Józefa Hallera we Francji, uczestnik walk o granice II RP i wojnypolsko-bolszewickiej 1920 r., podoficer zawodowy Wojska Polskiego i urzędnik skarbowy. Od 1945 r. w strukturach podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie. Dwukrotnie aresztowany i represjonowany przez UB. Torturowany i zamęczony podczas śledztwa, zmarł w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. Pochowany w nieznanym miejscu. Należał do pokolenia, którego system wartości oraz patriotyzm kształtowały się w czasie, kiedy Polska pozostawała jeszcze pod zaborami i kiedy wyłaniała się jej niepodległość. Konsekwentnie podporządkowywał swoje życie dewizie „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Za wierność ideom niepodległościowym, żołnierskiej przysiędze składanej w wojsku walczącym o Orła w Koronie, za bezwarunkową odmowę jakiejkolwiek kolaboracji z okupantem, podobnie jak setki tysięcy innych Polaków, w czasie komunistycznego zniewolenia został poddany terrorowi i skazany na zapomnienie. Pamięć o tych dzielnych ludziach, bohaterach drugiego planu, kształtujących jednak obraz naszej drogi do niepodległości, stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów odkłamywania polskiej historii XX wieku. Wydobywanie ich z otchłani niepamięci oraz z dołów śmierci stanowi wyraz szacunku dla ich ofiary.

O AUTORZE

MarekSzymaniak (ur. 1974) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznejw Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół organizacji struktur oraz działalności aparatu represji PRL, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego/bydgoskiego. Redaktor naukowy informatora personalnego dotyczącego kadry kierowniczej aparatu bezpieczeństwa województwa pomorskiego/bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego (Twarze bezpieki1945–1990, 2010). Autor prac na temat struktur UB i SB województwa pomorskiego/bydgoskiego(1945–1990), Wojskowego Obozu Specjalnego dla „ekstremy” solidarnościowej w Chełmnie (listopad 1982 – luty 1983), pionu walki z „bandytyzmem” WUBP w Bydgoszczy (1945–1954) i działań represyjnych SB wobec bydgoskiej „Solidarności” robotniczej i rolniczej (1980–1982).

Publikacja jest 50 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry