Nawigacja

Książki

Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł

Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł, wybór i oprac. A.Chmielewska-Metka, T. Cieślak, P. Drzymała, W. Makuch, P. Orzechowski, A. Pawlicki, Poznań 2015, 930 s. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXVIII. Dokumenty)

Podjęcie przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu badań nad referendum z 30 czerwca 1946 r. w województwie poznańskim uważam za przedsięwzięcie trafne i potrzebne. Jeszcze lepiej, że praca jest wyborem źródeł. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że referendum zostało sfałszowane.

Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego

Fałszerstwo wyborcze dokonane przez komunistów 30 czerwca 1946 r. jest obecnie faktem bezspornym, podobnie jak jego metody i skala. Dla osób zajmujących się tą tematyką interesująca pozostaje natomiast specyfika samych przygotowań do referendum, jak i sam przebiegw skali poszczególnych województw i powiatów. Przygotowana przez pracowników poznańskiego oddziału IPN publikacja daje czytelnikowi możliwość niezwykle szerokiej analizy tego zagadnienia w kontekście roli, jaką odegrał w niej aparat bezpieczeństwa w skali województwa poznańskiego, i stanowi jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny tak obszerny wybór dokumentów dotyczących tegofaktu.

Z recenzji dr. hab. Jacka Romanka

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry