Nawigacja

Książki

„Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982

Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”. Obóz internowania w Potulicach 1981–1982, Bydgoszcz–Gdańsk 2015, 260 s. + 48 s. wkł. zdj., seria oddz. t. 49 

Monografia ukazuje historię obozu internowania w Potulicach. W latach 1981–1982 przetrzymywano w nim działaczy „Solidarności” i innych organizacji niezależnych, internowanych i więzionych przez władze PRL po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Publikację uzupełniają aneksy zawierające m.in. listę osób internowanych oraz obszerny aneks zdjęciowy.

***

Sylwia Galij-Skarbińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Konfliktów Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu. Zajmuje się najnowszą historią Polski. Autorka m.in. monografii dotyczącej esbeckiej inwigilacji UMK w latach siedemdziesiątych. W obszarze jej zainteresowań badawczych pozostaje w szczególności historia bezpieczeństwa wewnętrznego w PRL i po roku 1990.

Wojciech Polak – prof. dr hab., obecnie kierownik Katedry Konfliktów Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wToruniu, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Specjalizuje się m.in. w historii stosunków polsko-rosyjskich, dziejach ruchów niezależnych w PRL i historii stanu wojennego w Polsce. Autor wielu książek, artykułów i wydawnictw źródłowych. Konsultant wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

Publikacja jest 49 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskie gooddziału IPN.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry