Nawigacja

Książki

Zapiski internowanego

  • Zapiski internowanego

Ryszard Buksa, Zapiski internowanego, wstęp i opracowanie Artur Brożyniak, współpraca Jolanta Ślęzak, Rzeszów 2015

Wprowadzenie stanu wojennego było najbardziej dramatycznym wydarzeniem w dziejach Polski od czasu zakończenia II wojny światowej. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Zawieszono szereg swobód obywatelskich, w tym możliwość zrzeszania się w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Jednym z głównych środków represji było uwięzienie bez wyroku sądowego ok. dziesięciu tys. osób, co określono jako internowanie. Niniejsza książka powstała z więziennych zapisków internowanego Ryszarda Buksy, działacza NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty.

Autor w swojej relacji przedstawia problemy życia w ośrodkach internowania w Uhercach i Łupkowie. Opowiada o zmaganiach z trudami więziennej rzeczywistości, szczególnie w pierwszym okresie, kiedy panował ścisły więzienny rygor, co pozwala zrozumieć czytelnikowi realia internowania. Ponadto mówi o przesłuchaniach przez Służbę Bezpieczeństwa, o tęsknocie za rodziną oraz o dylematach moralnych i rozterkach w kwestii podpisania tzw.lojalki, której ostatecznie nie podpisał, co przedłużyło okres jego internowania.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”

SPIS TREŚCI

Wstęp, Artur Brożyniak
Zapiski internowanego, Ryszard Buksa

Aneksy

Nr 1. 1980 listopad 3, Przemyśl – Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie Ryszarda Buksy, opracowany przez por. Józefa Świętojańskiego

Nr 2. 1981 maj 6, Przemyśl – Informacja o działalności Ryszarda Buksy na rzecz Niezależnego Samorządu Uczniowskiego, opracowana przez por. Józefa Świętojańskiego na podstawie donosu kontaktu służbowego „LB”

Nr 3. 1981maj 14, Przemyśl – Informacja o wysunięciu przez Niezależny Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych postulatów, opracowana przez por. Józefa Świętojańskiego na podstawie donosu kontaktu służbowego „LB”

Nr 4. 1981 grudzień 19, Przemyśl – Informacja o odmowie podpisania przez Ryszarda Buksę tzw. aktu lojalności, sporządzona przez kpt. Józefa Kononiuka

Nr 5. 1982maj 29, Przemyśl – Informacja o kolejnej odmowie podpisania przez Ryszarda Buksę tzw. aktu lojalności, sporządzona przez ppor. Wiesława Gronostalskiego

Nr 6. 1981 lipiec 14,Przemyśl – Wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu w stosunku do Ryszarda Buksy bez podpisania aktu lojalności, podpisany przez ppłk. Stanisława Czuchrę

Nr 7. 1982sierpień 20, Przemyśl – Informacja o wypowiedzi Ryszarda Buksy na temat internowania podczas odpustu w Kalwarii Pacławskiej, opracowana na podstawie doniesienia TW „Sprawiedliwy” przez plut. Stanisława Hutmana

Wykaz skrótów 
Bibliografia 
Indeksosobowy 
Indeks nazw geograficznych
Ilustracje

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry