Nawigacja

Książki

Konfrontacje i negocjacje. Wokół konfliktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX w.

Konfrontacje i negocjacje. Wokół konfliktów społeczno-politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX w., red. Mirosław Golon i Krzysztof Osiński, Bydgoszcz-Gdańsk 2015, 446 s., (seria oddz. t. 48), recenzenci: prof. dr hab. Marek Andrzejewski, dr hab. PatrykPleskot

Niniejszy tom studiów ma za zadanie opisać relacje, jakie zachodziły pomiędzy władzą i społeczeństwem na początku lat osiemdziesiątych XX w. Już sam tytuł tomu – Konfrontacje i negocjacje – sugeruje, żenie były to relacje ani łatwe, ani przyjemne. Na wielu płaszczyznach dochodziło do konfliktów, o wszystko trzeba było z władzą walczyć, najczęściej za pomocą strajku. W cywilizowanych krajach najlepszym sposobem rozwiązania konfliktu jest rozmowa, ponieważ w wyniku negocjacji wypracowywane jest optymalne dla wszystkich stron rozwiązanie. Władze komunistyczne w Polsce traktowały negocjacje ze społeczeństwem jako przejaw swojej słabości. Przymuszone do nich zaczynały rozmawiać, często jednak za kulisowo prowadziły równolegle działania zmierzające do konfrontacji. Dla opisu powyższych zjawisk wybrano trzy zagadnienia: wydarzenia kryzysu bydgoskiego z marca 1981 r., walkę mieszkańców wsi o rejestrację rolniczej „Solidarności” oraz działania tajnych służb PRL wobec przedstawicieli opozycji.

***

Mirosław Golon – prof. dr hab., historyk. Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w historii najnowszej, zajmując się m.in. badaniami nad stosunkami polsko-radzieckimi w latach 19441956,historią miast Pomorza Nadwiślańskiego po 1945 r. i komunistyczną propagandą. Autor licznych publikacji, m.in.: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945–1947 (2001); Historia Wąbrzeźna w latach 1945–1990 (2005); Dzieje Nieszawy (2005); Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą (współredaktor, 2010); Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944–1993 (współredaktor, 2014).

Krzysztof Osiński – dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, w tym szczególnie w dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stanu wojennego. Autor m.in.: Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926–1939 (2008); Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980–1990 (2010); Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego (2011); Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 12 (współautor, 2013).

Publikacja jest 48 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry