Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

„Szlakiem Narbutta”. Organ Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej – Czasopismo Ziemi Lidzkiej 1943–1945

„Szlakiem Narbutta” Organ Polskich Sił Zbrojnych ZiemiLidzkiej – Czasopismo Ziemi Lidzkiej 1943–1945, Wybór i opracowanie Kazimierz Krajewski, Warszawa 2015, 216 s. + 16 s. wkł. zdj. (seria „Dopalanie Kresów”, t. 4)

Konspiracyjne pismo „Szlakiem Narbutta”, noszące podtytuł „Organ Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej” (od września 1944 r. „Czasopismo Ziemi Lidzkiej”), nierozerwalnie związane jest z dziejami polskiego podziemia niepodległościowego na Nowogródczyźnie. Mimo że ukazywały się tam pismao większych nakładach, to jednak właśnie ten tytuł stał się symbolem, swego rodzaju wizytówką Armii Krajowej w tej części północno-wschodnich ziem polskich. Biuletyn „Szlakiem Narbutta” jawi się jako pismo dość niezwykłe, odmienne od typowej prasy podziemnej AK. Był bowiem tworzony przez żołnierzy i przeznaczony przede wszystkim dla żołnierzy. Redaktorzy i autorzy tekstów podpisywanych pseudonimami to nie postacie anonimowe, byli oni znani i popularni zarówno w szeregach AK, jak i wśród ludności cywilnej. Pismo „Szlakiem Narbutta” wiąże się ściśle z osobą dowódcy II batalionu 77 pp AK i Zgrupowania „Północ” – por. Jana Borysewicza „Krysi”,„Mściciela”, który je zainicjował i sam pisał do niego artykuły. Dzieje tego biuletynu są też symbolem polskiej pracy niepodległościowej na Ziemiach Utraconych – powstały w latach okupacji niemieckiej, był nadal wydawany po lipcu 1944 r., w warunkach ponownej okupacji sowieckiej.

Niniejszy tom składa się z dwóch części. W eseju wstępnym pióra Kazimierza Krajewskiego podjęta została próba ukazania biuletynu „Szlakiem Narbutta” na tle działalności Biura Informacji i Propagandy Komendy Nowogródzkiego Okręgu AK. Druga część pracy prezentuje zawartość  zachowanych numerów „Szlakiem Narbutta”, które udało się po latach odnaleźć.

SPIS TREŚCI

Część I

„Szlakiem Narbutta”. Organ Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej –Czasopismo Ziemi Lidzkiej na tle działalności BIP Nowogródzkiego Okręgu AK

Nowogródzki Okręg AK – krótka charakterystyka

Działalność propagandowo-informacyjna Komendy Nowogródzkiego Okręgu AK

BIP Nowogródzkiego Okręgu AK po lipcu1944 r.

„Szlakiem Narbutta. Organ Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej”(VIII 1944–II 1945)

Reaktywacja „Szlakiem Narbutta” w 1988 r.

Część II

„Szlakiem Narbutta” Organ Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej –Czasopismo Ziemi Lidzkiej

Numer 3 (marzec 1944)

Numer 4 (kwiecień 1944)

Numer 5 (maj 1944)

Numer 6 (czerwiec 1944)

Numer 9 (wrzesień 1944)

Numer 11 (listopad 1944)

Numer 12 (grudzień 1944)

Dodatek (grudzień 1944)

Numer 1 (luty 1945)

Śpiewnik Piosenki Żołnierskie

Wykaz skrótów

Bibliografia selektywna

Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry