Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie Górnośląskiej. Szkice i studia

  • Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie Górnośląskiej. Szkice i studia

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie Górnośląskiej.Szkice i studia, pod red. Bernarda Linka, Sebastiana Rosenbauma i JoannyTofilskiej. Katowice – Gliwice – Opole 2014, 192 s.

Czy pierwsza wojna światowa, której stulecie wybuchu przypadło w minionym roku, jest w naszym regionie wydarzeniem tak ważnym, jak w innych częściach Europy? W Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech zwana Wielką Wojną, traktowana jest jako „prakatastrofa XX wieku”, by przywołać określenie George'a Kennana. Nie tylko że przyniosła ogromne zniszczenia, głównie w zachodniej Francji, miliony zabitych i rannych, ale także otwarła drogę do narodzin totalitaryzmów: bolszewizmu i faszyzmu. Jednak w Europie Środkowej, w tym w Polsce, pamięta się wojnę nieco inaczej. Choć ziemie polskie uległy zniszczeniom niemal porównywalnym z francuskimi, to jednak pamięć o walkach przysłoniło odzyskanie niepodległości w 1918 r., będące wszak skutkiem wojny. Dopiero dziś obserwujemy, głównie w Małopolsce z jej cmentarzami wojennymi z lat 1914–1918, ożywienie pamięci i refleksji nad Wielką Wojną także w wymiarze regionalnym, z nawiązaniem do pamięci innych społeczności, w tym zachodnioeuropejskich.

Prezentowana książka próbuje wpisać w ten nurt refleksji także Górny Śląsk. Obszar ten nigdy nie był polem działań zbrojnych. Wskutek tego pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej to przede wszystkim dwa główne wątki: pytanie o udział mieszkańców Górnego Śląska w walkach oraz kwestia sytuacji panującej w regioniew wojennych latach.

Tom zawiera materiały z konferencji „Wielka wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w górnośląskiej mikroperspektywie”, zorganizowanej 9 maja 2013 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum Historii Katowic, oraz konferencji„Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody”, zorganizowanej wdniach 21–22 czerwca 2013 r. przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląskiw Opolu, Muzeum w Gliwicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach z finansowym wsparciem Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry