Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia i szkice

Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia i szkice, red. Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2014, 288 s.

Prezentowany tom nie aspiruje doroli monograficznego ujęcia dziejów PPR – po 1944 r. partii obozu władzy.Tematyka poruszana w publikacji wymaga dalszych badań, zwłaszcza porównawczych,i nie może być uznana za zamkniętą, mimo że przed 1989 r. o PPR i jejpowojennych dziejach publikowano w PRL bardzo wiele. W kontekście widocznegorenesansu badań nad komunizmem poruszana w książce problematyka może byćużyteczna dla realizacji istotnych postulatów badawczych z tego zakresu, takichjak choćby określenie składu społecznego PPR, sposobu funkcjonowania strukturpartyjnych różnego szczebla w poszczególnych regionach kraju, czynników idynamiki zmian poparcia społecznego, mechanizmów zawłaszczania państwa ikrępowania społeczeństwa czy relacji organizacji.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry