Nawigacja

Książki

Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989

Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życiaspołecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014, 376 s.

Publikacja porusza temat mało obecny w historiografii poświęconej dziejom PRL. Prezentuje jeden z aspektów polityki władz komunistycznych, mający charakter narzuconego ateistycznego programu rozwoju kultury i stosunków społecznych oraz socjalistycznej indoktrynacji. Autorki opisały etapy programowej laicyzacji, począwszy od sekularyzacji przestrzeni życia publicznego, a kończąc na eliminowaniu pierwiastkareligijnego ze świadomości jednostki. Przedstawiły procedury przejmowaniawartości społecznych i rytów religii chrześcijańskiej w celu budowania nowej,świeckiej, antyreligijnej obrzędowości i obyczajowości oraz laickiej kultury iświętowania, służących afirmacji ustroju socjalistycznego. Rozważaniomtowarzyszy bogaty materiał ikonograficzny, stanowiący przykładową ilustracjęprocesów zachodzących w skali całego kraju. Publikacja ma charakter albumowy inawiązuje do wystawy o tym samym tytule, zaprezentowanej po raz pierwszy wstyczniu 2012 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp

RozdziałI
Laicyzacjaw PRL

Marksizm i leninizm – ersatz religii
Etapy i akcenty laicyzacji
Ruch laicki i organizacje wspierające

RozdziałII
Obywatelskaobrzędowość

Sekularyzacja akt stanu cywilnego
Świecki ślub
Jubileusze pożycia małżeńskiego
Nadanie imienia dziecku – „świeckichrzest”
Pasowanie na młodzika – „świecka komunia”
Pasowanie na obywatela – „świeckiebierzmowanie”
Świecki pochówek – „zastępcza nieśmiertelność”\

RozdziałIII
Socjalistycznadroga „nowego człowieka”

Szkoła
Organizacje młodzieżowe
Zakład pracy

RozdziałIV
Świeckakultura i świętowanie

Desakralizacja świąt religijnych.
Święta ogólnopaństwowe.
Święta społeczno-kulturalne
Święta zawodowe

Postscriptum

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry