Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik

Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. Waldemar Bukowski i Wojciech Frazik, Oddział IPN w Krakowie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014, 295 s.

Wśród 96 ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. był także Janusz Kurtyka. Szerokiej opinii publicznej znany był przede wszystkim jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a urząd ten piastował od grudnia 2005 r. Z tego powodu był często atakowany przez niechętnych mu polityków, publicystów i dziennikarzy. Aktywność Janusza Kurtyki była jednak znacznie bogatsza i nie zaczęła się wraz z powstaniem IPN.

Nic więc dziwnego, że grono przyjaciół, kolegów i współpracowników postanowiło w pierwszą rocznicę jego śmierci szerzej zaprezentować tę nietuzinkową postać podczas konferencji naukowej „Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik", która odbyła się 15–16 kwietnia 2011 r. w Krakowie. Materiały z tej konferencji publikujemy w niniejszym tomie, mając nadzieję, że prezentowany zbiór, z jednej strony, będzie spłaceniem długu, jaki każdy z nas zaciągnął w jakimś stopniu u Janusza Kurtyki, z drugiej zaś pozwoli lepiej poznać postać, której karykaturalny wizerunek był tak często upowszechniany w mediach.

(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Waldemar Bukowski, Janusz Kurtyka jako mediewista

Franciszek Sikora, Udział Janusza Kurtyki w pracach nad „Słownikiem historyczno-geograficznym województwa krakowskiego w średniowieczu" i jego studia nad dziejami osadnictwa

Jan Wroniszewski, Badania genealogiczne w dorobku Janusza Kurtyki

Tomasz Jurek, Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki

Jerzy Sperka, Theatrum politicum w badaniach Janusza Kurtyki

Zdzisław Budzyński, Ziemie ruskie w dorobku naukowym i projektach badawczych Janusza Kurtyki

Witalij Michajłowski, Janusza Kurtyki badania nad historią Podola na tle nowszej historiografii ukraińskiej

Janusz Pezda, Działalność Janusza Kurtyki w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka – strażnik pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

Filip Musiał, Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u" i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość"

Jan Draus, Profesor Janusz Kurtyka w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Ryszard Terlecki, Janusz Kurtyka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Mateusz Szpytma, Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (29 grudnia 2005 – 10 kwietnia 2010)

Jurij Szapował, Polsko-ukraińska grupa robocza – piętnaście lat działalności, w tym pięć z Januszem Kurtyką

Maciej Korkuć, Polityka pamięci

Barbara Fedyszak-Radziejowska, Prezes IPN Janusz Kurtyka w dyskursie publicznym – jakościowa analiza treści materiałów prasowych

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry