Nawigacja

Książki

Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983

Karol Lisiecki, Tomasz Panek, Wojciech Wabik, Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013, 352 s.

Nakład wyczerpany

Autorami albumu są trzej historycy, pracownicy pionu archiwalnego gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: Karol Lisiecki, Tomasz Panek i Wojciech Wabik. Pomysł na wydawnictwo zrodził się na początku 2013 r., w trakcie prac przygotowujących kolejną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, która poświęcona była właśnie stanowi wojennemu.

W publikacji najważniejsze wydarzenia ze stanu wojennego w Gdańsku (przedstawione w układzie chronologicznym: od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r.) zostały zilustrowane bogatym materiałem ikonograficznym (ponad 460 zdjęć). Fotografie pochodzą ze zbiorów pięciu instytucji: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także – czy może przede wszystkim – ze zbiorów prywatnych. Dzięki opatrzeniu fotografii fragmentami relacji świadków historii (w tym także samych autorów zdjęć) czy wybranymi dokumentami album stał się cennym i de facto pierwszym w tej formie wydawnictwem, które dokumentuje (nierzadko dzień po dniu) stan wojenny na poziomie lokalnym – w tym wypadku Gdańska. Warto dodać, że w albumie zamieszczono także dwie listy: ponad 200 osób internowanych na terenie Gdańska, a także listę ponad 70 osób skierowanych na przymusowe ćwiczenia wojskowe rezerwy przez WKU Gdańsk, co także stanowiło formę represji (ten drugi wykaz jest publikowany po raz pierwszy). Całość uzupełniają dwie mapy na wyklejkach albumu, a także płyta dołączona do wydawnictwa, na której znajduje się wersja cyfrowa albumu oraz wybrane filmy ze stanu wojennego z Gdańska (np. materiały operacyjne wytworzone przez SB w maju 1982 r.).

Album został wydany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku przy wsparciu Miasta Gdańska i finansowaniu ze strony Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z. o.o.

Publikacja jest 35 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN .

SPIS TREŚCI

Od autorów
Wstęp
1981
1982
1983 
Wykaz internowanych z Gdańska w stanie wojennym
Wykaz osób internowanych pod pozorem ćwiczeń rezerwy przezWKU w Gdańsku w listopadzie 1982 r.
Wykaz skrótów
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry