Nawigacja

Książki

O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

 • O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)
  O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

Krzysztof Kaczmarski, O Wielką Polskę na  wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943),  Rzeszów 2013, 400 s. + 24 s. wkł. zdj.

Tematem książki są dzieje Stronnictwa Narodowego na wychodźstwie w latach 1939–1943, tj. w okresie, kiedy premierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej był gen. Władysław Sikorski. Autor starał się przede wszystkim przedstawić politykę SN wobec tego gabinetu. Praca traktuje jednak o losach szeroko pojętego obozu narodowego, gdyż nie sposób, zajmując się wskazanym wycinkiem dziejów SN, pisać wyłącznie o tej partii politycznej, a pomijać np. historię tygodnika „Jestem Polakiem", wydawanego w latach 1940–1941 przez ks. Stanisława Bełcha (na początku z udziałem SN), czy działalność środowiska politycznego skupionego wokół pisma „Walka" (1941–1943), któremu przewodził Adam Doboszyński.

Opracowanie ukazuje miejsce Stronnictwa Narodowego na mapie politycznej wychodźstwa polskiego w latach 1939–1943, jego stanowisko w przełomowych momentach funkcjonowania rządu gen. Sikorskiego oraz rolę narodowców w strukturach władz RP w tym okresie. Przedstawiając dzieje tej formacji politycznej, autor starał się odpowiedzieć na pytania: Czy SN wchodziło w skład tzw. jedności narodowej, na której opierał się rząd gen. Sikorskiego? Czy miało jakikolwiek wpływ na politykę tego rządu? Czy rząd ten można w ogóle nazywać gabinetem jedności narodowej?

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Stronnictwo Narodowe w pierwszym okresie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

 1. Stronnictwo Narodowe przed wybuchem wojny
 2. W obliczu wojny
 3. Okres francuski (do czerwca 1940 r.)
 4. Wokół kryzysu rządowego w lipcu 1940 r.
 5. Działalność Tadeusza Bieleckiego w nieokupowanej strefie Francji (lato 1940 – wiosna 1941)
 6. Organizacja łączności z krajem

Rozdział II. Sprawa pisma „Jestem Polakiem" (sierpień 1940 – czerwiec 1941)

 1. Oblicze ideowe „Jestem Polakiem"
 2. Komitet Obozu Narodowo – Radykalnego na Emigracji i próby wejścia przedstawicieli Organizacji Polskiej do Rady Narodowej
 3. Nagonka prasowa na „Jestem Polakiem"
 4. Dyskusja o „Jestem Polakiem" w Izbie Gmin
 5. Sprawa „Jestem Polakiem" na posiedzeniach rządu polskiego
 6. Szykany i  represje wobec „Jestem Polakiem" oraz przyczyny zaprzestania wydawania pisma
 7. Epilog – sprawa Stanisława Wizbeka

Rozdział III. Wokół układu Sikorski – Majski (lipiec1941 – luty 1942)

 1. Stronnictwo Narodowe wobec porozumienia ze Związkiem Sowieckim
 2. Kryzys rządowy i rozmowy ze Stronnictwem Narodowym
 3. Rozłam w Stronnictwie Narodowym

Rozdział IV. ,,Walka" i Komitet Zagraniczny Obozu Narodowego (1941–1943)

 1. Oblicze ideowo-polityczne środowiska „Walki"
 2. Powstanie i działalność Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego
 3. „List otwarty" Adama Doboszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i gen. Kazimierza Sosnkowskiego
  3.1. Reakcje na publikacje „Walki" i odpowiedź gen. Sosnkowskiego na list Doboszyńskiego
  3.2 Nieudane plany wywołania przesilenia rządowego
  3.3. Sprawa Doboszyńskiego i Przetakiewicza przed 8. Sądem Polowym 1. Dywizji Pancernej
 4. Problemy w łączności z władzami SN w kraju
 5. Stronnictwo Narodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie
 6. Wobec śmierci gen. Sikorskiego

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób
Ilustracje

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry