Nawigacja

Książki

Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r.

  • Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r.
    Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r.

Narodziny „Solidarności". Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r., wstęp i opracowanie Tomasz Kozłowski, Warszawa 2013, 548 s. (seria „ Dokumenty", t. 56)

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" był fenomenem na skalę światową. To unikatowe doświadczenie społeczne i narodowe jest przedmiotem wielu badań. Kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia mają trzy pierwsze miesiące – od września do listopada 1980 r. – które zadecydowały o charakterze i formule związku. Zostały one przedstawione z perspektywy podmiotów będących stronami sporu i poprzez różnorodny materiał źródłowy – od zapisów gorących wielogodzinnych dyskusji, posiedzeń roboczych, konferencji przez listy, wspomnienia i wywiady, aż po oświadczenia, uchwały i statut. Zebrany tu materiał jest zachętą do dalszych pogłębionych badań, także interdyscyplinarnych. Opracowanie powstało przy współpracy Europejskiego Centrum Solidarności oraz Stowarzyszenia Archiwum Solidarności, będącego kontynuatorem Archiwum Solidarności, podziemnej struktury, utworzonej w 1983 r. w celu gromadzenia i publikowania dokumentów NSZZ „Solidarność". Stowarzyszenie chroni i upowszechniania dorobek niezależnych ruchów społecznych i opozycyjnych z lat 1976−1989. W 2005 r. zostało laureatem honorowej nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej".

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry