Nawigacja

Książki

Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939–1989

Krzysztof G. Latocha, Artur Ossowski, Paweł Spodenkiewicz, Magdalena Zapolska-Downar, Najdłuższe półwieku. Kalendarium Łodzi 1939–1989, Łódź 2013, 253s. (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi t. XXXIII)

Wkroczenie wojsk Wehrmachtu i niemiecka okupacja; nadzieje „wyzwolenia" i stalinizm; zgrzebne rozkosze „małej stabilizacji" i bunt studencki; inwestycje dekady EdwardaGierka i powstanie „Solidarności". Album jest kalejdoskopem wydarzeń, które na przestrzeni pięćdziesięciu lat składały się na historię Łodzi i wpływały na biografie kilku pokoleń jej mieszkańców. To opowieść o zagładzie miasta wielukultur i życiu pod ci­śnieniem dwóch totalitarnych utopii.

Autorzy na prawie 250 stronach przypomnieli lub wydobyli na światło dzienne wiele ważnych postaci i wydarzeń, nieobecnych lub mało obecnych w świadomości historycznej łodzian, np. dotyczących strajków idemonstracji, historii Kościoła i opozycji (z represjami włącznie), dużych katastrof, najpoważniejszych zbrodni kryminalnych. Znaleźli wiele ciekawych, nowych zdjęć ilustrujących opisywane wydarzenia.

Album jest podsumowaniem i rozszerzeniem wystawy „Kalendarium Łodzi 1939–1989. Od czterech kultur do monokultury", prezentowanej od grudnia 2012 r. w placówkach kulturalno-oświatowych Łodzi iregionu.

Ze wstępu:

Naszą intencją było stworzenie kalendarium wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych Łodzi z okresu nazizmu oraz komunizmu i ukazanie tą drogą przemian, jakie dokonały się w mieście w drugiej połowie XX wieku. Opisujemy zaszłości o dużej randze historycznej – np. straty ludnościowe, terror, przypadki oporu społecznego i represji – oraz te bardziej błahe, które w danym momencie budziły zainteresowanie współczesnych. Przypominamy m.in. głośne zbrodnie, np. „wampira z Gałkówka", oraz imprezy masowe, np. uroczystą premierę „Krzyżaków" i triumfalny przyjazd „czterechpancernych". Świadomie pominęliśmy wydarzenia sportowe, z wyjątkiem kilkunaj bardziej popularnych – Czytelników odsyłamy tu do licznych wydawnictw specjalistycznych. Tworząc naszą książkę, zaczęliśmy od kwerendy „Litzmannstädter Zeitung" i „Głosu Robotniczego", a pozostałe informacje zaczerpnęliśmy z publikacji naukowych i wspomnień.

SPIS TREŚCI

Zarzucone utopie Łodzi
Okupacja niemiecka
Stalinizm
Odwilż
Mała stabilizacja
Epoka Gierka
Karnawał „Solidarności"
Czas generała
Bibliografia
Indeks

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry