Nawigacja

Książki

Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989

Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, red. Grzegorz Berendt, Edmund Kizik, Gdańsk 2012, 200 s.

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt. „Życie codzienne w Gdańsku 1945–1989”, która odbyła się w kwietniu 2009 r. w Domu Uphagena w Gdańsku.

Inicjatywa była wynikiem zawiązania się roboczego zespołu (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN oraz gdański oddział IPN), którego celem jest podjęcie prac nad kolejnym, szóstym tomem Historii Gdańska, obejmującym okres 19451990. Dopełniłby on dzieła zainicjowanego i redagowanego w latach 19781998 przez prof. Edmunda Cieślaka (19222007), w ramach którego wyszło pięć tomów w siedmiu woluminach (tomy 3 i 4 zostały podzielone na dwie części). Cztery tomy stanowiły syntezę dziejów miasta do 1945 r., w piątym natomiast zebrano bibliografię Gdańska od czasów najdawniejszych do 1985 r. włącznie. Według wstępnych założeń pierwszy z planowanych, nowych tomów (6/1, za lata 19451970) ma się ukazać około 2017 r., natomiast drugi (6/2, za lata 19701989/1990) – do 2020 r.

Czytelnik w „Szkicach z życia codziennego w Gdańsku w latach 19451989” znajdzie na 200 stronach 11 artykułów o zróżnicowanej tematyce, a także postulat badawczy dotyczący planów kontynuacji „Historii Gdańska. Redaktorzy publikacji – dr hab. Grzegorz Berendt (Instytut Historii UG / IPN Gdańsk) oraz prof. dr hab. Edmund Kizik (Instytut Historii UG / Instytut Historii PAN) potraktowali zasygnalizowane w tytule „życie codzienne” nader szeroko, korzystając z okazji, aby rozpoznać potencjał, jakim dysponuje miejscowe środowisko historyków (zaprezentowano przede wszystkim prace badaczy młodszego pokolenia). Omawiana publikacja jest pierwszą z zaplanowanych, w których będą publikowane wycinkowe rezultaty badań historyków nad powojennymi losami Gdańska, a które mają stać się także pretekstem do ożywienia dyskusji o dziejach miasta po 1945 r.

Publikacja jest 27 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

SPIS TREŚCI

Grzegorz Berendt, Edmund Kizik
Od redaktorów tomu

Sylwia Bykowska
Polska ludność rodzima województwa gdańskiego na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945-1947

Edmund Kizik
Obraz powojennego Gdańska w relacjach obcokrajowców. Rekonesans badawczy

Marta Szagżdowicz
Obchody Narodowego Święta Odrodzenia Polski w Trójmieście w latach 1945-1956. Szkic zagadnienia

Piotr Perkowski
Obyczajowość w gdańskich zakładach pracy w świetle donosów z lat 1950-1970

Monika Gutowska
„Z tow. Gomułką i z Bogiem dojdziemy do celu”. Powrót nauczania religii do szkół w województwie gdańskim w wyniku „odwilży” 1956 roku

Daniel Gucewicz
Na przekór władzy. Zewnętrzne przejawy życia religijnego w województwie gdańskim w dobie Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski (1957-1966)

Grzegorz Berendt
Gdańska oktawa Jana Ptasińskiego. Z życia sekretarza gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR

Maria Kuczkowska
Sopockie pensjonaty i hotele w latach 1968-1972. Z dziejów wypoczynku nad morzem

Karol Nawrocki
Ostatnia deska ratunku. Skargi i zażalenia kierowane do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w latach 1976-1980

Piotr Perkowski
Codzienność trójmiejskich hipisów w latach siedemdziesiątych XX wieku w działaniach aparatu bezpieczeństwa

Piotr Brzeziński
Na rozdrożu. Gdańska PZPR na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w świetle danych statystycznych i oceny własnej

Edmund Kizik (postulat badawczy)
Projekt kolejnych tomów Historii Gdańska. Dylematy badawcze

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry