Nawigacja

Książki

Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej

Martyna Grądzka, Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej / A Broken Childhood. The Fate of the Children from the Jewish Orphanage  at 64 Dietla Street at Cracow during the German Occupation, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2012, 475 s.

Wydana w polsko-angielskiej wersji książka Martyny Grądzkiej poświęcona jest wojennym losom jednej z krakowskich instytucji społecznych, opiekujących się sierotami żydowskimi. Stowarzyszenie, które zajmowało się dziećmi, powstało już w II połowie XIX w. i od tamtego czasu spełniało bardzo ważną funkcję w dziejach gminy żydowskiej na krakowskim Kazimierzu. Kres instytucji przyniosła II wojna światowa.

Książka posiada układ chronologiczno-problemowy. Opisano w niej nie tylko losy wychowanków i opiekunów sierocińca, ale przedstawiono także realia wojenne, w jakich przyszło im żyć i walczyć o przetrwanie. Przedstawiono funkcjonowanie, strukturę, losy wychowanków, a także proces likwidacji placówek i dalsze jej losy. Autorka prezentuje bezwzględną i planową politykę, której konsekwencją była zagłada wielu dzieci żydowskich przebywających na terenie okupowanego Krakowa, realizowaną przez Niemców podczas II wojny światowej. Walorem książki są zamieszczone w aneksie, niepublikowane do tej pory, relacje dzieci i dorosłych przebywających w okupowanym Krakowie.

Książka dostępna jest na stronie Wydawnictwa Wysoki Zamek oraz w księgarniach.
www.wysokizamek.com.pl
 

SPIS TREŚCI

Przedmowa (prof. J. Chrobaczyński)

Wstęp

I  Dom Sierot Żydowskich (Beth Jegadle Jesomim) na krakowskim Kazimierzu – przedwojenna geneza instytucji

II  Droga do zagłady

III  Dom Sierot Żydowskich przy ul. Dietla 64 w latach 1939–1941

IV  Getto krakowskie – polityka i praktyka eksterminacji

Kinderheim w krakowskim getcie

VI  KL Płaszów – ostatnia droga społeczności żydowskiej Krakowa

VII  Kinderheim w obozie Płaszów – finalizacja zagłady dzieci żydowskich

Zakończenie

Aneksy

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry