Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej

Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, red. Mariusz Krzysztofiński, ks. Józef Marecki, ks. Bogdan Stanaszek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 490 s.

W ramach serii „Kościół w okowach” wydane zostały referaty z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Kurię Diecezjalną w Sandomierzu, Oddział IPN w Rzeszowie, Oddział IPN w Krakowie oraz Katedrę Historii Kościoła w XIX i XX w. – Wydział Teologii KUL.

W poszczególnych artykułach opisano działalność wybranych wojewódzkich i powiatowych struktur aparatu represji przeciw Kościołowi, przedstawiono sylwetki zwalczających Kościół funkcjonariuszy UB oraz poddanych tym represjom kapłanów.

Ponieważ terytorium obecnej diecezji sandomierskiej w opisywanych w książce czasach znajdowało się w granicach czterech diecezji (sandomierskiej, przemyskiej, lubelskiej, tarnowskiej) i trzech województw (kieleckiego, rzeszowskiego, lubelskiego), zebranie referatów opisujących represje wobec Kościoła na tym terenie nabiera charakteru ponadregionalnego.

Książka do nabycia w księgarni Wydawnictwa WAM: www.wydawnictwowam.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bogdan Stanaszek
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii diecezjalnej i seminarium duchownego w Sandomierzu w latach 1944–1956

Robert Kuśnierz
Początki organów bezpieczeństwa publicznego na Kielecczyźnie (WUBP z siedzibą w Rytwianach)

Albert Warso
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu w walce z Kościołem katolickim

Roksana Szczypta-Szczęch
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Opatów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1955

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
Kapłani diecezji sandomierskiej skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach

Piotr Tylec
Represje Urzędu Bezpieczeństwa wobec księży związanych z podziemiem z okolic Janowa Lubelskiego w okresie stalinowskim

Monika Komaniecka
Ludzie kieleckiej bezpieki w walce z Kościołem katolickim w latach 1944–1956

Józef Marecki
Działania bezpieki wobec bp. Franciszka Jopa

Mirosław Surdej
Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu przeciwko Kościołowi katolickiemu. Wybrane zagadnienia

Katarzyna Kyc
Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnobrzegu wobec Kościoła katolickiego w latach 1944–1956

Bogusław Kleszczyński, Mariusz Krzysztofiński
Urząd Bezpieczeństwa w Nisku wobec Kościoła katolickiego 1944–1956

Piotr Chmielowiec
Kapłani dekanatów północnych diecezji przemyskiej skazani przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości

Piotr Chmielowiec
Ludzie rzeszowskiej bezpieki w walce z Kościołem katolickim 1944–1956

Wykaz skrótów
Indeks nazwisk i pseudonimów

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry