Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989

Tomasz Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012, 408 s., ISBN 978-83-8098-232-1 

Wersja elektroniczna publikacji w Bibliotece Cyfrowej IPN

Niezależne Zrzeszenie Studentów tworzyli młodzi ludzie o rozmaitych poglądach, których połączyła antykomunistyczna postawa oraz chęć zmiany otaczającej ich siermiężnej i szarej rzeczywistości. W przeciwieństwie do dość licznych w „Solidarności” zwolenników reformowania PRL wśród studentów działających w NZS znacznie mniej było osób wierzących w możliwość jakiejkolwiek sensownej przebudowy istniejącego od kilku dekad systemu. Członkowie zrzeszenia domagali się demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania przez władze podstawowych swobód obywatelskich oraz poszanowania praw człowieka. Górnośląskie uczelnie – podobnie jak wiele innych ośrodków w kraju – w ostatniej dekadzie PRL stały się areną burzliwych wydarzeń, których finał nastąpił wraz z upadkiem systemu komunistycznego w Polsce w 1989 roku.

Monografia przedstawia dzieje NZS w województwie katowickim. Tomasz Kurpierz omówił struktury niezależnego ruchu studenckiego w okresie legalnej działalności na największych uczelniach w regionie – Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, opisał także działalność konspiracji studenckiej w czasie stanu wojennego – przede wszystkim na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej. Na tych też uczelniach nastąpiła w drugiej połowie dekady reaktywacja zrzeszenia, zaś na przełomie 1988 i 1989 r. NZS ponownie zaczęło działać również w Śląskiej Akademii Medycznej. Działania zrzeszenia w województwie katowickim ściśle związane były z wydarzeniami rozgrywającymi się w innych ośrodkach akademickich, dlatego też górnośląskie struktury niezależnego ruchu studenckiego zostały omówione na szerszym, ogólnopolskim tle, tym bardziej, że niektórzy regionalni liderzy NZS weszli również w skład krajowych władz organizacji.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Przed Sierpniem

 • Początki szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
 • Studencki opór i Październik ’56
 • Marzec ’68 i jego skutki
 • Przedsierpniowa opozycja i opór społeczny

Przed rejestracją (lato 1980 r. – luty 1981 r.)

 • Powstanie „Solidarności”
 • Pierwsze studenckie inicjatywy
 • Ludzie i struktury
 • Regionalna i akademicka „Solidarność”
 • Partia i władze uczelni wobec powstania NZS
 • Walka o rejestrację i pierwsze konfrontacje
 • Początek walki o wolne słowo
 • Służba Bezpieczeństwa wobec NZS
 • NZS a Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
 • W czasie strajku łódzkiego

Od rejestracji do stanu wojennego (luty – grudzień 1981 r.)

 • Struktury
 • Władza wobec rejestracji
 • Kryzys bydgoski
 • I Krajowy Zjazd Delegatów
 • Walka o niezależność uczelni
 • Niezależna prasa i wydawnictwa
 • Wszechnica Górnośląska
 • Studencka wiosna
 • O wolność dla więźniów politycznych
 • Kontakty zagraniczne
 • NZS a młodzież szkolna
 • Niespokojne wakacje
 • Jesienne konflikty
 • Strajk listopadowo-grudniowy

Pierwsza konspiracja (1981–1985)

 • Wprowadzenie stanu wojennego
 • Internowania
 • Rozwiązanie NZS i inne represje
 • Studencka konspiracja i opór społeczny
 • Reorganizacja struktur SB
 • Namiastka samorządności
 • Duchowe i materialne wsparcie Kościoła
 • Impas – opór nielicznych

Reaktywacja (1985–1988)

 • Studencki Komitet Oporu
 • Reaktywacja
 • Papieska pielgrzymka
 • Między konspirą a jawnością
 • Służba Bezpieczeństwa wobec reaktywacji NZS
 • Na powierzchni

U schyłku PRL (1988–1989)

 • Ujawnienie
 • Zajścia pod katedrą
 • Odbudowa struktur
 • Między kompromisem a buntem
 • Walki o rejestrację ciąg dalszy
 • Rejestracja i ostatnie miesiące w PRL

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry