Nawigacja

Książki

Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010

Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, pod red. Andrzeja Czyżewskiego, Sławomira M. Nowinowskiego, Rafała Stobieckiego, Joanny Żelazko, Łódź 2012, 494 s. (Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej t. XXVII)

Zapis obrad konferencji, która odbyła się w Łodzi w dniach 8–10 grudnia 2010 r., przygotowana została we współpracy z Instytutem Historii UŁ. W trakcie konferencji zaproszeni – powszechnie znani i szanowani przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski – podjęli próbę dokonania merytorycznego bilansu osiągnięć naukowych i edukacyjnych IPN.

 

 

Mamy nadzieję, że niniejszy tom przyczyni się do lepszego poznania wszystkich, a nie tylko wybranych dla doraźnych celów, dokonań naukowych i edukacyjnych IPN. Pozwoli to wreszcie na dokonanie merytorycznej oceny instytucji, której działalność od przeszło dekady budzi tak skrajne emocje. Wierzymy, że prezentowane teksty uzmysłowią zarówno historykom pracującym w IPN, jak i zatrudnionym w ośrodkach akademickich, skalę problemów nękających historiografię polską. Jedni i drudzy stanowczo zbyt rzadko uświadamiają sobie, jak wiele ich łączy, nadmiernie zaś eksponują to, co ich tylko pozornie dzieli.

 

(fragment Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

Łukasz Kamiński, Słowo wstępne

Andrzej Czyżewski, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Joanna Żelazko, Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. HISTORYCY Z IPN – POSTAWY

Krzysztof Zamorski, Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości?

Andrzej Nowak, Tragedia IPN

Sławomir M. Nowinowski, Historycy czy architekci politycznej wyobraźni?

Rafał Stobiecki, Na bakier z metodologią?

CZĘŚĆ II. WKŁAD IPN W BADANIA NAD NAJNOWSZYMI DZIEJAMI POLSKI

Tomasz Szarota, Dokonania badawcze Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie historii II wojny światowej

Tadeusz Wolsza, „Żołnierze wyklęci”. Druga konspiracja w badaniach regionalnych i ogólnopolskich historyków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2010

Mariusz Mazur, Życie polityczne Polski Ludowej w badaniach Instytutu Pamięci Narodowej

Krzysztof Lesiakowski, Opozycja polityczna w PRL w działalności naukowej Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010

Jacek Walicki, Tematyka żydowska w publikacjach naukowych Instytutu Pamięci Narodowej

Andrzej Paczkowski, Badania nad aparatem bezpieczeństwa

Andrzej Friszke, Postawy wobec aparatu przemocy w badaniach IPN. Katalog problemów

Rafał Habielski, Instytut Pamięci Narodowej a badania dziejów emigracji politycznej 1945–1989

Grzegorz Hryciuk, Problematyka ukraińska w badaniach Instytutu Pamięci Narodowej

Jerzy Myszor, Dorobek naukowy Instytutu Pamięci Narodowej na temat Kościoła rzymskokatolickiego

Daria Lipińska-Nałęcz, Użytkownik w IPN. Metodyka gromadzenia i opracowania zasobów a problemy udostępniania

CZĘŚĆ III. PERIODYKI IPN

Piotr Osęka, „Biuletyn IPN”

Marcin Zaremba, „Pamięć i Sprawiedliwość”

Adam Leszczyński, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” – czasopismo walczące

Robert Degen, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”

CZĘŚĆ IV. EDUKACJA CZY POLITYKA HISTORYCZNA?

Violetta Julkowska, Działalność edukacyjna IPN w latach 2000–2010

Izabela Skórzyńska, Justyna Budzińska, Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Polityka historyczna. Historia i pamięć

CZĘŚĆ V. JAKIEGO IPN POTRZEBUJE HISTORIOGRAFIA POLSKA?

Antoni Dudek, IPN a współczesna polska historiografia

Dariusz Stola, W jaki sposób IPN może lepiej wypełniać swoją misję?

Łukasz Kamiński, Jakiego IPN potrzebuje historiografia polska?

CZĘŚĆ VI. ANEKSY (oprac. Krzysztof Latocha)

Bibliografia

Wystawy

Struktura Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

WYKAZ SKRÓTÓW

INDEKS OSÓB

NOTY O AUTORACH

 

 

Pliki do pobrania

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry