Nawigacja

Książki

Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły

Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, red. Piotr Kardela, Paweł P. Warot, Tadeusz Wolsza, Warszawa 2012, 318 s.

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy" podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój badań naukowych nad prasą drugoobiegową. Dzięki temu zmitologizowany obraz podziemnego rynku wydawniczego jest zastępowany coraz rzetelniejszymi opisami tego zjawiska. Bezimienni do tej pory autorzy, redaktorzy, drukarze i kolporterzy odzyskali swoją twarz i tożsamość. Ich odwaga i wiara w siłę słowa drukowanego sprawiały, że opór społeczny nie zgasł, a komunistyczne władze nie stłumiły wolnościowych dążeń Polaków.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Cecylia Kuta, Prasa drugiego obiegu w PRL
Andrzej W. Kaczorowski, Niezależna prasa chłopska (1977–1989)
Grzegorz Wołk, Publikacje drugiego obiegu w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej – rekonesans archiwalny
Marta Marcinkiewicz, Gazetki stanu wojennego wydawane w ośrodkach odosobnienia dla internowanych
Józef Śreniowski, Duży kolportaż prasy niezależnej w Łodzi po 13 grudnia 1981 roku
Dominika Rafalska, Prasa drugiego obiegu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1981)
Karol Nawrocki, Elbląska prasa podziemna (1982–1986)
Katarzyna Kyc, Rzeszowska prasa niezależna (1985–1990)
Sebastian Pilarski, Łódzka prasa nieoficjalna wobec wydarzeń w kraju i regionie (1988–1989)
Kamila Churska, Wybory 1989 roku w bydgoskiej prasie niezależnej
Paweł Szulc, Szczecińska prasa drugoobiegowa. Narracje rzeczywistości roku 1989
Arkadiusz Kazański, „Rozwaga i Solidarność" – pismo podziemnej „Solidarności" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (1982–1988)
Przemysław Wójtowicz, „Wolne Słowo" – biuletyn toruńskiej „Solidarności" (1980–1981)
Dominik Krysiak, Olsztyński „Rezonans" – przyczynek do historii podziemnego pisma z lat 1982–1989
Piotr Kardela, „Inicjatywy Warmińskie" – bezdebitowe pismo liberalnej opozycji w Olsztynie (1987–1989)
Renata Gieszczyńska, „Larwa. Pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur". Przyczynek do historii prasy podziemnej w Regionie Warmińsko-Mazurskim
Paweł P. Warot, Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec lokalnej prasy podziemnej na przykładzie „Echa Mrągowa"
Jan Olaszek, Relacje między redakcjami wybranych warszawskich pism drugiego obiegu a strukturami podziemnej „Solidarności"
Bartosz Kaliski, Etos walki. Porównanie treści pism „Hutnicy '82" (Warszawa) i „Hutnik" (Kraków)
Grzegorz Majchrzak, Nie tylko prasa. Fenomen Radia „Solidarność"
Krzysztof Osiński, Działalność Radia „Solidarność" w Bydgoszczy
Wykaz skrótów
Indeks osób
Prasa

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry