Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze

Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, red. Filip Musiał, Kraków 2012, 296 s.

Materiały archiwalne pozostałe po komunistycznym aparacie represji od dawna wzbudzają w społeczeństwie wiele emocji. Dotyczą one nie tylko informacji zawartych w aktach tajnej policji politycznej, ale również wiarygodności dokumentacji operacyjnej. Pomimo upływu czasu nie słabnie temperatura dyskusji związanej z tym tematem. W niniejszym tomie zebrano artykuły specjalistów, od wielu lat badających archiwalia UB/SB, którzy bez publicystycznych uproszczeń wskazują na podstawowe korzyści i zagrożenia związane z analizą dokumentacji wytworzonej przez bezpiekę. Ukazują także, w jaki sposób skutecznie z niej korzystać, badając najnowsze dzieje Polski.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (Filip Musiał)

Filip Musiał, Stan badań nad dziejami komunistycznego aparatu represji za lata 2006 – 2010/2011

Włodzimierz Suleja, Zasoby źródłowe Instytutu Pamięci Narodowej a badania nad najnowszymi dziejami Polski

Zdzisław Zblewski, Kilka uwag o wykorzystywaniu zbiorów archiwalnych IPN w badaniach nad najnowszymi dziejami Polski

Filip Musiał, Wiarygodność dokumentacji operacyjnej UB/SB – wybrane zagadnienia źródłoznawcze

Władysław Bułhak, Ujęcia teoretyczne, metodologiczne i komparatystyczne jako punkt odniesienia w badaniach nad wywiadem cywilnym w strukturze aparatu bezpieczeństwa PRL w latach 1954–1990

Antoni Zieliński, Utworzenie Departamentu X Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Wojskowe Służby Wewnętrzne. Organizacja i zakres zadań

Aneks źródłowy

Nr 1. 1965 lipiec, Warszawa – Wytyczne Szefostwa WSW dotyczące postępowania wobec kleryków odbywających służbę wojskową

Nr 2. 1981 listopad, 17, Warszawa – Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a Wojskowymi Służbami Wewnętrznymi

Nr 3. 1983 wrzesień, 5 – Instrukcja o planowaniu działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej

Autorzy tomu
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk i pseudonimów
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry