Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

„Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w.

Piotr Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012, 351 s.

W serii DZIENNIKARZE – TWÓRCY – NAUKOWCY ukazała się monografia działań SB wobec najstarszego polskiego uniwersytetu.

Tytułowy „Jagiellończyk” to kryptonim sprawy obiektowej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa przez blisko dwadzieścia lat, pomiędzy wrześniem 1970 a styczniem 1990 r. Jej celem było gromadzenie wszelkich informacji odnoszących się do Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego pracowników i studentów. [...] W ocenie członków PPR/PZPR oraz funkcjonariuszy UB/SB szkoły wyższe oraz instytucje naukowe, zwłaszcza Polska Akademia Nauk, były dla władz wyjątkowo niebezpieczne, ze względu na dużą koncentrację inteligencji, w znacznej mierze kontestującej zasady funkcjonowania tzw. socjalistycznego państwa. [...] Dlatego systematyczna kontrola poglądów i przekonań pracowników naukowych i studentów oraz szybka neutralizacja działań uznawanych za antysocjalistyczne i antypaństwowe stanowiły podstawowe zadania organów bezpieczeństwa w tych środowiskach (fragment Wstępu).

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Wydział III/III–1 WUSW w Krakowie i jego funkcjonariusze

Rozdział 2
Sieć agenturalna SB na Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozdział 3
Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w. w oczach SB

Rozdział 4
Sprawy obiektowe, sprawy operacyjnego sprawdzenia, sprawy operacyjnego rozpracowania i kwestionariusze ewidencyjne

Zakończenie
Sumary
Bibliografia
Spis ilustracji
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk i pseudonimów
Indeks kryptonimów spraw operacyjnych
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry