Nawigacja

Książki

Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969)

Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969), Warszawa 2012, 472 s.


Generał Kazimierz Sosnkowski był nie tylko jednym z najbliższych współpracowników i wiernych podkomendnych mego Ojca, ale dla mnie przede wszystkim był przyjacielem naszej rodziny. Bez tej przyjaźni, zahartowanej w trudnych i heroicznych okolicznościach, nasze więzi nie byłyby tak mocne i nie przetrwałyby aż do śmierci Generała.

Kazimierz Sosnkowski ścisłą współpracę z moim Ojcem rozpoczął już w 1906 r., a z Matką kilka lat później. Towarzyszył On zawsze memu Ojcu w przełomowych chwilach, w Związku Walki Czynnej, w I Brygadzie Legionów, w więzieniu w Magdeburgu i podczas powrotu do Polski w listopadzie 1918 r. Budował zręby Wojska Polskiego, walczył w 1920 r. jako dowódca armii, był ministrem spraw wojskowych w przełomowych letnich miesiącach 1920 r. Mój Ojciec wielokrotnie podkreślał – jak choćby w swojej książce Rok 1920 – że Generał był wówczas człowiekiem tytanicznej pracy.

Osobiście pamiętam Generała specjalnie ze spotkań na emigracji, kiedy byłam już starsza i mogłam nie tylko bawić się, ale i rozmawiać. Czułam wtedy ten bliski kontakt i gdy tylko mogłam, długo z Nim rozmawiałam. Odpowiadał mi jego sposób ujmowania zagadnień, konstrukcja idei i zamierzeń mego Ojca.

Generał Sosnkowski często bywał u mojej Matki. Pamiętam go szczególnie na Wigilii obchodzonej w Londynie, w skromnym mieszkaniu Mamy i Siostry, w gronie rodzinnym i naszą długą wtedy rozmowę. Mam też zdjęcia z siedemdziesiątej rocznicy urodzin Mamy obchodzonych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, gdzie wygłosił dłuższe przemówienie, a jeszcze w 1960 r. Mama pisała do Generała – „Oby został Pan nareszcie Prezydentem Rzeczypospolitej i jako taki wrócił do wolnej Polski”.

Z wielką więc radością przyjmuję nowy album o Kazimierzu Sosnkowskim przygotowany przez badacza tych czasów dr. Jerzego Kirszaka. Czytelnicy odnajdą w nim nie tylko biografię Generała, ale również wiele nieznanych wcześniej, często po raz pierwszy publikowanych fotografii i dokumentów. Ja także przeglądałam je z zainteresowaniem, nostalgią i wzruszeniem.

Sulejówek, 22 stycznia 2012 r.

Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska
Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969). Zarys biografii – Jerzy Kirszak
Podziękowania 
English summary
Korzenie
1885–1913
1914–1920
1921–1939
1939–1944
1944–1969
Pięciu budrysów / Five Swashbucklers
Pamięć
Bibliografia selektywna
Indeks nazwisk

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry