Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 1

Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 1, Warszawa–Łódź 2012, 286 s. + 18 s. wkł. il.

Oskar Halecki i jego wizja Europy pod redakcją prof. Małgorzaty Dąbrowskiej to pierwszy z trzech tomów dotyczących tego uczonego. Zawiera 15 studiów o jednym z najwybitniejszych historyków polskich, jego drodze życiowej w kraju i na emigracji, o imponującym, a mało wciąż u nas znanym, dorobku badawczym. Autorami są uczeni m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Oskar Halecki (1891–1973), gorący patriota i zdeklarowany antykomunista, istotną rolę w kształtowaniu dziejów przypisywał Opatrzności Bożej, głosił pochwałę chrześcijańskiej tożsamości Europy, Kościoła katolickiego oraz umiłowania wolności i demokracji w kulturze europejskiej. Spopularyzował koncepcję odrębności Europy Środkowo-Wschodniej jako Kresów cywilizacji zachodniej. Jego prace – pisane m.in. po angielsku i francusku – kształtowały wyobrażenia Zachodu o dziejach Polski: najpierw „przedmurza chrześcijaństwa", a potem pierwszej ofiary dwóch sprzymierzonych mocarstw totalitarnych.

Książkę uzupełnia bibliografia prac dotyczących Oskara Haleckiego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

ks. Grzegorz Ryś
Chrześcijaństwo jako klucz interpretacyjny historiozofii Oskara Haleckiego

Maciej Salamon
Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909–1918)

Andrzej Maciej Brzeziński
Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego – sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924)

Krzysztof Baczkowski
Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów

Renata Knyspel-Kopeć
Oskar Halecki i „Miesięcznik Heraldyczny"

Tadeusz Grabarczyk
Oskar Halecki o bitwie warneńskiej 1444 r.

Małgorzata Dąbrowska
Oskara Haleckiego droga do Bizancjum i na Bronx

Marek Kornat
Oskar Halecki a Stolica Apostolska

Mirosław Filipowicz
Oskar Halecki a Rosja

Sławomir M. Nowinowski
Oskar Halecki na łamach „Wiadomości"

Sławomir Łukasiewicz
Oskar Halecki jako federalista

Jan Piskurewicz
O Oskarze Haleckim na łamach „Kwartalnika Historycznego" w okresie 1945–1989

Hans-Jürgen Bömelburg
Oskar Halecki i historiografia niemieckojęzyczna

Rafał Stobiecki
Oskar Halecki na tle emigracyjnej historiografii polskiej

Tadeusz V. Gromada
Mój Mistrz, Oskar Halecki

Michał Kozłowski
Bibliografia prac dotyczących Oskara Haleckiego

Noty biograficzne autorów

Wykaz skrótów

Summary

Indeks osób
Fotografie i dokumenty

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry