Nawigacja

Książki

Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945

Tomasz Domański, Andrzej Jankowski, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 2011, 422 s. + mapy

Monografia „Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945” to publikacja podejmująca niełatwy i złożony problem niemieckiej okupacji w Polsce, a w konsekwencji zbrodni, jakich dopuszczali się przedstawiciele cywilnego i policyjno-wojskowego aparatu okupacyjnego. Tomasz Domański i Andrzej Jankowski przedstawili całe spektrum represji, począwszy od przypadków pojedynczych zabójstw, poprzez celowe akcje eksterminacyjne wymierzone w wybrane grupy społeczne (np. inteligencja wiejska i tzw. warstwy przywódcze), aż do masowych i niczym nieuzasadnionych zbrodni, włącznie z paleniem całych wsi, których symbolem stał się Michniów. Opisy tragicznych wydarzeń z okupacyjnych dziejów zostały w dużej mierze oparte na spuściźnie po b. OKBZH w Kielcach. Autorzy sięgnęli do prowadzonych śledztw i zawartej w nich dokumentacji historycznej, a zwłaszcza zeznań zaocznych świadków. 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp
„55 Dni Wehrmachtu na Kielecczyźnie”
– Tomasz Domański 
     Zbrodnie Wehrmachtu popełnione na wsi kieleckiej w okresie bezpośrednich działań wojennych: 1 września – 2 października 1939 r.
     Współpraca Wehrmachtu z Einsatzgruppen i innymi formacjami policyjnymi
     Zbrodnie popełnione w okresie administracji wojskowej (Militärverwaltung) październik 1939 r.
Struktura i zadania policji niemieckiej – Andrzej Jankowski
     Etatowe placówki policji niemieckiej na kielecczyźnie
     Powstanie i rozwój zwartych oddziałów niemieckiej policji 1919–1945
          Bataliony Orpo
          Pułki policyjne
     Niemieckie pułki policyjne i niektóre inne zwarte oddziały Orpo w Polsce
          Pułki policyjne
          Inne zwarte formacje Schupo
     Kolaboracyjne oddziały policyjne
     Zwarte Oddziały Orpo na kielecczyźnie
          1943–lato 1944 r.
          Końcowy okres okupacji
Władze okupacyjne wobec wsi w latach 1940–1942 – Tomasz Domański
     Likwidacja „warstwy kierowniczej” oraz pierwszych prób oporu
     „Akcja 203”
Wzrost terroru na przełomie 1942/1943 r. (jesień 1942–wiosna 1943 r.) – Tomasz Domański
Kulminacja terroru na wsi kieleckiej (wiosna 1943–lato 1944 r.) – Tomasz Domański 
     Pacyfikacje i akcje eksterminacyjne
     Publiczne i masowe egzekucje
Zbrodnie popełnione na mieszkańcach wsi w czasie akcji „Burza” i schyłkowym okresie okupacji niemieckiej na Kielecczyźnie – Tomasz Domański
Inne formy terroru stosowane wobec wsi – Tomasz Domański
     Mieszkańcy wsi w więzieniach i aresztach
     Wysiedlenia niemieckie na Kielecczyźnie
Post scriptum – Andrzej Jankowski
Zakończenie – Tomasz Domański
Aneksy
Bibliografia
Spis tabel
Fotografie
Indeks osobowy
Indeks nazw geograficznych 


Sprzedaż publikacji prowadzi Muzeum Wsi Kieleckiej
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry