Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945

Elżbieta Rączy, Igor Witowicz, Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 / Poles Rescuing Jews in the Rzeszów Region in the Years 1939–1945, Rzeszów 2011, 270 s.

Dwujęzyczny album jest skromna próbą upamiętnienia Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Zawiera zdjęcia Polaków, w niektórych przypadkach również Żydów uratowanych przez polskich opiekunów. Większość prezentowanych fotografii opublikowano po raz pierwszy.

Materiał archiwalny został uzupełniony zdjęciami współczesnymi. Ukazują one przede wszystkim zachowane do dziś kryjówki i zabudowania, w których mieszkańcy regionu ukrywali ludność żydowską, oraz miejsca kaźni i groby Polaków zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom.

Prezentowany materiał ikonograficzny wzbogacają biogramy i opisy rozgrywających się wówczas zdarzeń. Wiele z nich jest wynikiem najnowszych ustaleń dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez mieszkańców Rzeszowszczyzny. W czasie prac redakcyjnych autorzy albumu dotarli do nowych relacji i zdjęć archiwalnych. Powinny się one znaleźć w kolejnej publikacji o tych często zapomnianych bohaterach naszej najnowszej historii.

SPIS TREŚCI

  • Podziękowania
  • Wstęp
  • Charakterystyka regionu
  • Sytuacja Polaków i Żydów pod okupacją niemiecką
  • Pomoc indywidualna
  • Pomoc duchowieństwa
  • Polacy represjonowani za pomoc Żydom
  • Indeks osób
  • Indeks miejscowości
  • Spis ilustracji

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry