Nawigacja

Książki

„Taniec na linie, nad przepaścią”. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945–1955

Jan Żaryn, „Taniec na linie, nad przepaścią”. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945–1955, Warszawa 2011, 368 s. + 52 s. (wkł. ilustr.)

Opracowanie opowiada o mniej znanych – wojennych i powojennych – losach formacji ideowo-politycznej, której powstanie wiązało się z wydarzeniami lat trzydziestych XX w.: likwidacją Obozu Wielkiej Polski, zabójstwem ministra spraw wewnętrznych rządu RP Bronisława Pierackiego i ustanowieniem przez reżim sanacyjny obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Znaczna część książki została poświęcona losom Brygady Świętokrzyskiej po jej wymarszu z terenów okupowanej Polski. Opracowanie zawiera liczne fotografie oraz aneksy stanowiące zapisy wspomnień uczestników omawianych wydarzeń (Bolesława Kempy, Jerzego Olgierda Iłłakowicza i Stefana Władyki).

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Organizacja Polska
 • Przed wymarszem
 • Organizacja Polska w kraju (1945–1947)
 • Marsz Brygady Świętokrzyskiej
 • Skoczkowie i ich losy
 • W stronę generała Andersa
 • Polskie Kompanie Wartownicze
 • Ośrodek w Ratyzbonie
 • Organizacja Polska na wychodźstwie
 • Stowarzyszenie „Ogniwo”
 • Operacja kryptonim „Sudety”
 • Sprawa „Bohuna”
 • Zakończenie
 • Aneks
  • Fragmenty dziennika Bolesława Kempy
  • Dziennik Stefana Władyki
  • Wspomnienia Jerzego Olgierda Zawiszy-Iłłakowicza
  • Wykaz skrótów
  • Bibliografia
  • Schemat organizacji „Organizacja Polska” – (OP)
  • Indeks

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry