Nawigacja

Książki

Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofiary Zbrodni Katyńskiej

Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofiary Zbrodni Katyńskiej, red. Joanna Żelazko i Piotr Zawilski, Łódź 2011, 200+16 s. (Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom XXI)

Nakład wyczerpany

Książka stanowi pokłosie konferencji, która odbyła się 15 kwietnia 2010 r. w Łodzi, w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wpisuje się ona w nurt publikacji przybliżających zagadnienia z zakresu historii regionalnej. Na tle informacji ogólnych o organizacji sowieckiego aparatu obozowego oraz ideologii i zasad, w oparciu o które działał, a także opisu walki z zakłamywaniem prawdy o Zbrodni Katyńskiej, przedstawione zostały losy osób związanych z Łodzią i województwem łódzkim (w jego granicach sprzed 1939 r.), które straciły życie na skutek decyzji członków Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Albin Głowacki
Przed i po Zbrodni Katyńskiej

Joanna Żelazko
Dzieje sprawy katyńskiej na przestrzeni siedemdziesięciu lat historii

Konrad A. Czernielewski
Zbrodnie popełnione przez NKWD na oficerach garnizonu łódzkiego Wojska Polskiego w 1940 r. 

Piotr Zawilski
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodziw mogiłach katyńskich

Krystian Bedyński
Wiięziennicy województwa łódzkiego ofiarami Zbrodni Katyńskiej

Marian Głosek
Cmentarze polskich oficerów na Wschodzie. Stan i potrzeby badań

Mieczysław Góra
Historia badań sondażowo-ekshumacyjnychw Charkowie (1991–1996)

Tomasz Walkiewicz
Źródła do biogramów ofiar Zbrodni Katyńskiej z terenu województwałódzkiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi

Ryszard Iwanicki, Henryk Siemiński
Zbrodnia Katyńska w działalności badawczej i popularyzatorskiej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Janusz Lange
Działalność Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi 1989–2010

Kazimiera Lange
Moja pielgrzymka na nekropolie katyńskie trwa

Jarosław Olbrychowski
Geneza „Rodziny Policyjnej 1939 r.”

Wykaz skrótów 

Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry