Nawigacja

Książki

Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia

Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011, 147 s., płyta DVD

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Od autorów

Opracowanie powstało jako jedna z integralnych części przedsięwzięć podjętych przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we współpracy z Zarządem Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Z okazji XXX rocznicy narodzin „Solidarności” miało miejsce kilka inicjatyw, w które zaangażowany był wrocławski oddział IPN. Niniejsza publikacja czerpie z trzech spośród nich i stanowi swoiste podsumowanie tych działań. Są to: wydawnictwo prof. Włodzimierza Sulei „»Solidarność« na Dolnym Śląsku 1980–2010” (wznowienie i rozwinięcie kultowej publikacji autora wydanej w podziemiu w 1986 r. pod pseudonimem Stanisław Stefański, zatytułowanej „»Solidarność« na Dolnym Śląsku”, wystawa plenerowa (obecnie dostępna również w wersji planszowej) „Postulaty sierpniowe”, której animatorami są Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz, oraz konkurs na scenariusz lekcji „»Solidarność« – narodziny legendy”.

Tytuł „Narodziny »Solidarności«” sugeruje historyczne odwołanie tylko do roku 1980. Jednak praktyka procesu wychowania i nauczania o solidarnościowej rewolucji, w perspektywie drugiej dekady XXI w., skłania do traktowania tego, co „zaczęło się w Sierpniu” w granicach od działań opozycyjnych lat siedemdziesiątych do katastrofy stanu wojennego. Stąd zgromadzone materiały obracają się we wskazanym horyzoncie, skupiając się, rzecz oczywista, na Sierpniu 1980 r.

Książka składa się w pierwszej części z tekstu „Dolny Śląsk przed Sierpniem”, będącego skrótem wprowadzenia do wspomnianej powyżej pracy prof. Sulei, oraz tekstu „Dwadzieścia jeden postulatów” autorstwa Wojciecha Trębacza, będącego propozycją wykładni treści postulatów gdańskich. Część druga to scenariusze lekcji. Trzy z nich to prace nagrodzone w konkursie „»Solidarność« – narodziny legendy” autorstwa Zofii Godlewskiej, Marioli Rzeźniczak oraz wspólne opracowanie Katarzyny Moskwy i Albiny Rosłanowskiej. Zbiór scenariuszy uzupełniają materiały przygotowane przez Iwonę Demczyszak i Sylwię Krzyżanowską. Scenariusz Iwony Demczyszak w zmodyfikowanych wersjach ukaże się również w opracowaniu przeznaczonym dla dzieci niewidomych i słabo widzących, a także w tece edukacyjnej IPN „Z Solidarnością do wolności”.

Materiał edukacyjny kompletuje kalendarium oraz wybór ikonografii pochodzącej z wystawy „Postulaty sierpniowe”. Integralną część opracowania stanowi płyta DVD zawierająca elektroniczną wersję scenariuszy lekcji, w tym materiały fonograficzne.

Sylwia Krzyżanowska
Wojciech Trębacz

 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry