Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Polacy, Żydzi i holocaust

Stefan Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, przekład z angielskiego Grażyna Waluga, Warszawa 2011, 131 s. (seria „Z archiwum emigracji”, t. 4)

Książka Stefana Korbońskiego jest ostatnią pozycją w znacznym dorobku pisarskim jednego z najwybitniejszych polityków polskiego ruchu ludowego. Po raz pierwszy została wydana w języku angielskim pod tytułem The Jews and the Poles in the World War II w Nowym Jorku w 1986 r. Powstała jako odpowiedź na stan ówczesnych stosunków polsko-żydowskich na kontynencie amerykańskim, a na ich recepcję i ocenę wpłynęły osobiste doświadczenia autora, szczególnie z okresu drugiej wojny światowej. Książkę tę należy traktować jako cenny dokument epoki posiadający wartość źródłową.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry