Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę

  • Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni
    Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni

Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Pieszczewiat, Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2020, 500 s. ISBN: 978-83-60494-88-6​

Książka jest najnowszą próbą spojrzenia na grudniową tragedię w Gdyni. Zawiera informacje na temat życia codziennego w mieście w latach 60. XX w., szczegółowy opis przebiegu gdyńskiego Grudnia ’70 i represji, które spadły na jego uczestników. Autorzy analizują postulaty gdyńskich robotników i opisują losy członków Głównego Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni – pierwszego w historii PRL niezależnego od władz komunistycznych komitetu robotniczego, będącego protoplastą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 r. Opisują problem systematycznego zakłamywania pamięci Grudnia ’70 przez komunistów i wieloletnią walkę gdynian o godne uczczenie ofiar masakry. Książka zawiera około trzystu fotografii i blisko sto dokumentów. Zamieszczono w niej fotografie wszystkich ofiar gdyńskiego Czarnego Czwartku. Są to często ich ostatnie zdjęcia, pokazujące młodych, wchodzących w życie ludzi, którzy zostali nagle zamordowani. Wydanie II zostało wzbogacone o dodatkowe zdjęcia, niepublikowane wcześniej dokumenty i relacje świadków. Rozszerzono je o aneksy biograficzne i dodatkowy rozdział opisujący historię prowadzonego na początku lat 90. XX w. śledztwa i toczonego w latach 1995–2013 procesu osób współodpowiedzialnych za grudniową masakrę. Jest to pierwsza tego typu publikacja napisana przez profesjonalnego historyka, gdyż do tej pory o grudniowym śledztwie i procesie pisali tylko dziennikarze i publicyści.

Dystrybucję prowadzi Oficyna Verbi Causa.

do góry