Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności

Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. Michał Wenklar, Kraków 2011, 352 s.

Konfederacja Polski Niepodległej była jedną z najważniejszych organizacji opozycyjnych w Polsce lat osiemdziesiątych, zawsze wierną wyraźnie określonemu celowi: odzyskaniu niepodległości. W prezentowanym tomie – stanowiącym zapis referatów z konferencji zorganizowanej w 30. rocznicę utworzenia Konfederacji – przedstawiono piętnaście artykułów podsumowujących stan badań nad historią KPN, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

W książce przedstawiony został proponowany przez KPN model opozycyjności, myśl polityczna przywódcy ugrupowania oraz postawa, jaką partia zajęła wobec wydarzeń 1989 r. i jej pozycja na scenie politycznej III Rzeczpospolitej. Najwięcej jednak miejsca poświęcono historii regionalnych struktur Konfederacji, pokazując aktywność środowisk niepodległościowych na terenie niemal całego kraju.


Spis treści:

Wstęp

Część I
Konfederacja Polski Niepodległej w PRL i w III RP

 • Paweł Wierzbicki
  Konfederacja Polski Niepodległej – model opozycyjności
 • Maciej Zakrzewski
  Strategia niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979–1989
 • Grzegorz Wołk
  Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r.
 • Michał Wenklar
  Konfederacja Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej


Część II
Konfederacja Polski Niepodległej w PRL. Spojrzenie lokalne

 • Tomasz Kenar, Artur Kubaj
  Konfederacja Polski Niepodległej na Pomorzu Zachodnim
 • Wojciech Polak
  Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r.
 • Jacek Pawłowicz
  Konfederacja Polski Niepodległej – Okręg Płock
 • Włodzimierz Domagalski
  Konfederacja Polski Niepodległej na Mazowszu w latach 1979–1989
 • Emilia Świętochowska-Bobowik
  Konfederacja Polski Niepodległej w Białymstoku w latach 1981–1989. Zarys problematyki
 • Andrzej Czyżewski
  Przyczynek do dziejów Konfederacji Polski Niepodległej w Łodzi w latach 1979–1989
 • Beata Białek
  Konfederacja Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie w latach 1979–1989
 • Zbigniew Bereszyński
  Konfederacja Polski Niepodległej na Śląsku Opolskim w latach 1980–1991
 • Krzysztof Łojan
  Konfederacja Polski Niepodległej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980–1989
 • Marcin Kasprzycki
  Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie. Zarys działalności z uwzględnieniem przykładów destrukcyjnej roli osobowych źródeł informacji
 • Marcin Bukała
  Konfederacja Polski Niepodległej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1979–1990. Zarys historii

Wykaz ważniejszych skrótów
Autorzy tomu
Indeks

Książka do nabycia na stronie www.poczytaj.pl  oraz w Wydawnictwie DANTE:
DANTE
ul. Wallek-Walewskiego 4
30-094 Kraków
Tel. 12 636 92 93
e-mail: dante@dante.krakow.pl  
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry