Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Artyści władzy, władza artystom

Artyści władzy, władza artystom, red. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski, Warszawa 2010, 228 s.

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. Opinię tę potęgowały napastliwe kampanie w okresie przełomów politycznych w okresie PRL. W tomie zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej.

Spis treści

 • Wstęp
  Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski
 • Sebastian Ligarski
  Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL
 • Stanisław Bereś
  Służba Bezpieczeństwa jako krytyk literacki
 • Konrad Rokicki
  Środowiska literackie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w materiałach PZPR, ZLP, administracji państwowej i MSW. Porównanie
 • Agnieszka Wójtowicz
  „Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy”. Inwigilacja stażystów z krajów Europy Zachodniej w teatrze Jerzego Grotowskiego
 • Anna Karolina Piekarska
  Jan Pietrzak w „Tercecie”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec kabaretu „Pod Egidą” w latach siedemdziesiątych
 • Paweł Knap
  Artyści z Promenady. Służba Bezpieczeństwa wobec Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu – lata ostatnie (1986–1989)
 • Piotr Zwierzchowski
  Wizerunek aparatu bezpieczeństwa w polskim filmie fabularnym
 • Agnieszka Gralińska-Toborek
  Od milczenia do ironii. Wizerunek aparatu władzy w sztukach plastycznych czasów Polski Ludowej
 • Anna Idzikowska-Czubaj
  Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia
 • Ewa Matkowska
  Jerzy Andrzejewski w systemie cenzury NRD
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób
   

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry