Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953

Stanisław Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010, 572 s., (seria „Monografie”, t. 69)

GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953 Stanisława Ciesielskiego to pierwsza na polskim rynku księgarskim monografia poświęcona obozom, koloniom i osiedlom specjalnym, tworzącym jeden z podstawowych elementów radzieckiego systemu penitencjarnego, a zarazem stanowiącym ważną część gospodarki państwa. Autor analizuje zmiany polityki karnej i represyjnej oraz wpływ tych zmian na funkcjonowanie obozów. Otrzymujemy dynamiczny obraz struktury łagrowej, warunków pracy i życia w obozach, uzupełniony o charakterystykę socjologiczną więźniów i zesłańców, a także ich nadzorców.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Początki radzieckiego systemu obozowego

Ustanowienie władzy bolszewików
System represyjny i polityka karna w latach 1917–1922
Obowiązek pracy i praca przymusowa
Tworzenie radzieckiego systemu penitencjarnego

2. Radziecki system obozowy 1922–1929

Polityka karna w latach 1922–1929
Zmiany w systemie represyjnym
Dwa systemy miejsc odosobnienia

3. Przebudowa systemu penitencjarnego w latach 1929–1934

Zasadnicze decyzje
Polityka karna i represyjna 
Obozy OGPU
Zesłania
   „Zsyłka kułacka” 
   OGPU a deportowani „kułacy”
   Status specjalnych przesiedleńców
   Liczebność i rozmieszczenie zesłańców
   Warunki bytu w osiedlach specjalnych

4. GUŁag w okresie masowych represji

Unifikacja systemu represyjnego i penitencjarnego
Polityka karna i represyjna
   Lata 1934–1936
   Wielki terror
   Zmiany w polityce karnej w latach 1939–1941

Obozy i kolonie
   Liczba więźniów 
   Struktura więźniów ITŁ
   Śmiertelność wśród więźniów
   Praca więźniów
   Życie w obozach

Zesłania 
   Masowe wysiedlenia i przesiedlenia w latach 1935–1941
   Liczebność i rozmieszczenie zesłańców
   Zmiany statusu zesłańców i organizacji zesłań

5. Obozowe imperium gospodarcze w latach trzydziestych

Kanał Białomorsko-Bałtycki 
Dalstroj
Budowa kanału Moskwa–Wołga 
Region uchtyjsko-peczorski
BAM 
Kombinat norylski 
Budowa dróg 
Przemysł drzewny 
Gospodarka rolna 
Reforma systemu obozowego

6. W latach wojny 1941–1945

Polityka karna i represyjna 
Zmiany strukturalne i organizacyjne
Kadry
Więzienia
Obozy i kolonie
Warunki życia więźniów
Praca przymusowa więźniów i jej znaczenie gospodarcze
Zesłania
Kolumny robocze, jeńcy wojenni, skazani na prace przymusowe

7. Apogeum systemu obozowego 1945–1953

Polityka karna
   Amnestia w 1945 r.
   Uchylanie prawodawstwa wojennego
   Organy orzekające kary
   Karanie przestępstw kontrrewolucyjnych
   Zaostrzenie polityki karnej 
   Charakter orzekanych kar

Zmiany strukturalne i organizacyjne
Obozy specjalne
Na obrzeżach GUŁagu
Liczba i struktura więźniów
   Gospodarka systemu obozowego
   System obozowy w strukturze gospodarki radzieckiej 
   Gospodarka zasobami ludzkimi
   Stymulowanie wydajności pracy więźniów

8. W obozie

Organizacja obozów
Zbiorowość obozowa
   Więźniowie 
   Nadzorcy, pracownicy wolnonajemni i strażnicy 

W przestrzeni obozowej
   Barak
   Łaźnia
   Kuchnia i stołówka
   Szpital 

Dzień więźnia
Tufta, błat, korupcja
Muzy w obozie

Zakończenie
Summary
Wykaz skrótów
Wykaz obozów wymienionych w książce
Spis tabel
Bibliografia
Indeks osób 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry