Nawigacja

Książki

Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980–1990)

Krzysztof Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980–1990), Gdańsk 2010, 286 s.

Nakład wyczerpany

Pierwsze kompleksowe opracowanie dziejów Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w dekadzie lat osiemdziesiątych. Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono początki związku, od strajków z lata 1980 r., poprzez walkę o rejestrację, akcje strajkowe, wydarzenia „bydgoskiego marca”, działalność wydawniczą i propagandową, Walne Zebranie Delegatów, aż po I Krajowy Zjazd Delegatów. Przedstawiono również działania Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowej Służby Wewnętrznej wymierzone w lokalną „Solidarność”. W drugiej części zaprezentowano represje stosowane wobec działaczy „Solidarności” z regionu, związane z wprowadzeniem stanu wojennego (internowania, zatrzymania, kolegia ds. wykroczeń, rozmowy ostrzegawcze). Opisano różne metody walki z komunizmem, polegające m.in. na wydawaniu prasy podziemnej, nadawaniu audycji Radia „Solidarność”, organizowaniu manifestacji, powoływaniu różnych nielegalnych organizacji. W rozdziale trzecim znalazły się zaś informacje na temat walki o odrodzenie Związku. Opisano podejmowane przez lokalnych działaczy inicjatywy, mające doprowadzić do reaktywacji „Solidarności”. Autor przedstawił również przebieg wyborów czerwcowych z 1989 r., obrady II Walnego Zebrania Delegatów, na którym wybrano władze odrodzonego Związku, a także udział bydgoskiej delegacji w II Krajowym Zjeździe Delegatów w kwietniu 1990 r. W książce opisane są wydarzenia mające miejsce nie tylko w Bydgoszczy, ale również w innych miastach regionu (m.in. w Chojnicach, Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle, Sępólnie, Solcu Kujawskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi, Żninie). Publikacja prezentuje działania wielu członków regionalnego Związku, w indeksie osobowym odnaleźć można blisko 1200 nazwisk. Uzupełnieniem jest obszerna wkładka zdjęciowa.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry