Nawigacja

Książki

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990)

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957–1990), opracował wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył Bartosz Kapuściak, Kraków 2010, 528 s. (seria „Normatywy aparatu represji”, t. 2)

Opracowana przez Bartosza Kapuściaka książka ukazuje się jako drugi tom krakowskiej serii „Normatywy aparatu represji”. Stanowi ona pierwszy całościowy zbiór dokumentów – rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych – regulujących pracę wojskowego kontrwywiadu komunistycznej Polski.

W poprzedzającym zgromadzone dokumenty wstępie autor szczegółowo opisuje strukturę WSW, przedstawia sylwetki jej szefów oraz charakteryzuje poszczególne elementy pracy operacyjnej tej służby: tajnych współpracowników, nieoficjalnych pracowników i współpracowników nierejestrowanych, miejsca spotkań ze współpracownikami i materiały operacyjne, ewidencję i archiwum WSW.

Część instrukcji opatrzona jest ilustracjami wprowadzanych druków dokumentacji i ewidencji. W książce zawarto też tabele podsumowujące okres funkcjonowania poszczególnych normatywów oraz słownik pojęć stosowanych w kontrwywiadzie wojskowym, różniących się od terminologii cywilnego aparatu represji.

Z recenzji:

Zbiór dokumentów przygotowany do druku przez Bartosza Kapuściaka dotyczy wciąż mało znanej problematyki organizacji i działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej, która w latach 1957–1990 była organem kontrwywiadu wojskowego i spadkobierczynią zbrodniczego Głównego Zarządu Informacji. Praca ta mogła powstać w wyniku stosunkowo niedawnego odtajnienia materiałów tej służby – części z nich dopiero na przełomie lat 2008–2009. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydania instrukcji o prowadzeniu pracy kontrwywiadowczej, dokumentacji oraz ewidencji Wojskowej Służby Wewnętrznej, bowiem są one niezbędne do poznania metod pracy peerelowskiego kontrwywiadu wojskowego i wypełniają poważną lukę naukową. Stanowią też – co należy podkreślić – uzupełnienie wydanych wcześniej instrukcji operacyjnych aparatu bezpieczeństwa z lar 1945–1989, rozszerzając znacznie tym samym naszą wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych Polski ludowej.

dr hab. Piotr Kołakowski

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry