Nawigacja

Książki

Niepiękny wiek XX

Niepiękny wiek XX. Profesorowi Tomaszowi Szarocie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Komitet redakcyjny: Błażej Brzostek, Jerzy Eisler (przewodniczący), Dariusz Jarosz, Krzysztof Kosiński, Tadeusz Wolsza, Warszawa 2010, 704 s.

Książka [...] jest zbiorowym dziełem czterdziestu przyjaciół, kolegów, współpracowników i uczniów Profesora Taomasza Szaroty, ofiarowanym na siedemdziesięciolecie Jego urodzin. Tytuł Niepiękny wiek dwudziesty świadomie nawiązuje do tytułu znanej pracy Jerzego W. Borejszy [J. W. Borejsza, Piękny wiek  XIX , Wrarszawa 1984], zresztą Autora jednego z tekstów pomieszczonych w niniejszym tomie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wiek XX – stulecie m.in. dwóch wojen światowych, totalitaryzmów: czerwonego, czarnego i brunatnego, ludobójstwa na masową skalę, kolonializmu i neokolonializmu, komunizmu u władzy, wielu krwawych wojen w Trzecim Świecie – nie był piękny. Ale właśnie wiekiem XX – niezupełnie zresztą z własnej woli [...] od blisko pół wieku zajmuje się Profesor Tomasz Szarota.

Ze wstępu Jerzego Eislera

SPIS TREŚCI

 • Jerzy Eisler
  Wstęp
 • Hans Henning Hahn
  Niemiecki obraz Polaków w XIX stuleciu. Refleksja nad możliwościami historycznego badania stereotypów
 • Andrzej Nowak
  Czy mogło nie być II wojny światowej? O tak zwanej nocie Curzona z 11 lipca 1920 r. i jej (możliwych) konsekwencjach
 • Marek Kornat
  Rafał Marceli Blüth, czyli o potępieniu obydwu totalitaryzmów
 • Paweł Rodak
  Wiek XX i zło w Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Maciej Koźmiński
  Zapiski na marginesie interpretacji „paktu Ribbentrop–Mołotow”
 • Sławomir Buryła
  Legenda Westerplatte w tekstach literackich
 • Jerzy Kochanowski
  Wrzesień (nie)pamiętany. Początek wojny w polskiej pamięci zbiorowej i polityce historycznej
 • Rafał Wnuk
  Między Scyllą a Charybdą. Niemiecka i sowiecka okupacja Polski 1939–1941
 • Edmund Dmitrów
  Miejsce pamięci Jedwabne. Szkic do analizy
 • Elżbieta Rączy
  Wydarzenia we wsi Markuszowa 1942–1943. Przyczynek do historii stosunków polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej
 • Tomasz Łubieński
  Zagłada na Krecie
 • Janusz Marszalec
  Pomyłka, której nie było. Sprawa rzekomego zadenuncjowania przez wywiad Armii Ludowej własnej drukarni przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w lutym 1944 r.
 • Grzegorz Motyka
  Ukraińcy w okupowanej Warszawie 1939–1944
 • Andrzej Krzysztof Kunert
  Polskie Państwo Podziemne – ujawnienie nazwy i faktu istnienia
 • Krzysztof Komorowski
  Sprawa Powstania Warszawskiego w polityce władz Polski Ludowej
 • Jacek Tebinka
  Brytyjskie źródła o życiu codziennym w Polsce okupowanej przez Niemcy 1939–1945
 • Wojciech Wrzesiński
  Druga wojna światowa w oczach „Biuletynu Informacyjnego” 1939–1945
 • Hubert Orłowski
  Wehrmacht a Waffen-SS. Uwagi do wspomnień Güntera Grassa i Richarda von Weizsäckera
 • Anna Wolff-Powęska
  Dialektyka pamięci i niepamięci. Wojna przeciw Polsce w pamięci zbiorowej Niemców
 • Tadeusz Wolsza
  Kolaborant? Burzliwa biografia księdza Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890–1970)
 • Jan Żaryn
  Jerzy Olgierd i Irena Renata Iłłakowiczowie – szkic do portretu bohaterów II wojny światowej
 • Zbigniew Romek
  Nadzieje na demokratyczną cenzurę w latach 1944–1945
 • Andrzej Chmielarz
  Obóz NKWD w Rembertowie
 • Marcin Zaremba
  „Człowiek drży jak liść” – trwoga przed bandytyzmem w okresie powojennym (1945–1947)
 • Edmund Nowak
  Zbrodnie bez kary. Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w powojennych obozach na Śląsku
 • Andrzej Friszke
  Pryncypia legalizmu, czyli prezydent August Zaleski
 • Jerzy W. Borejsza
  Kto popierał Marka Twaina? Wokół zbioru dokumentów „Stalin i kosmopolityzm 1945–1953”
 • Robert Kupiecki
  Polska lat pięćdziesiątych w optyce NATO
 • Hubert Wilk
  Kolejne szczeble drabiny. Polski bohater komunistyczny (1948–1956) – szkic do portretu
 • Błażej Brzostek
  Znaczenie drobiazgu. O drobnych ogłoszeniach prasowych z powojennego Bukaresztu i Warszawy
 • Jerzy Eisler
  Warszawa odświętna w maju i w listopadzie 1968 r.
 • Marek Wierzbicki
  Zjednoczenie ruchu młodzieżowego w Polsce w roku 1973
 • Paweł Machcewicz
  „30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem”. O polityce historycznej PRL i bloku radzieckiego
 • Piotr M. Majewski
  Porwanie Polaków w Iraku w 1976 r. jako przykład „crisis management” w PRL
 • Dariusz Jarosz
  Szczecińskie „gry mieszkaniowe”. Studium przypadku na podstawie akt sądowych
 • Bartosz Kaliski
  NSZZ „Solidarność” a PZPR na przykładzie Huty „Warszawa” w latach 1980–1981
 • Krzysztof Kosiński
  Samowystarczalność. Życie „udomowione” w mieście lat osiemdziesiątych
 • Maria Pasztor
  Stosunki władz PRL i Republiki Włoskiej w okresie stanu wojennego w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych
 • Andrzej Paczkowski
  Polska wojna dziesięcioletnia i upadek komunizmu
 • Marcin Kula
  Dekomunizacja symboliki ulic warszawskich
 • Bibliografia prac Tomasza Szaroty za lata 1963–2009
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób

Pliki do pobrania

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry