Nawigacja

Książki

Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów

Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. Rafała Sierchuły, Warszawa 2010, 283 s. + wkł. zdj. 8 s.

Książka jest owocem wielu lat pracy badawczej nad dziejami ruchu narodowego w latach 1939–196 i próbą przedstawienia jego losów zarówno w latach II wojny światowej, jak i w okresie terroru komunistycznego. Jest ona także plonem trzech organizowanych przez Istytut Pamięci Narodowej w latach 2007–2008 konferecji naukowych poświęconych historii obozu narodowego. Jedną z najważniejszych zalet pracy jest jej aspekt edukacyjny, do tej pory bowiem historia największej polskiej formacji politycznej I połowy XX w. wciąż jest nieznana lub zakłamana. Być może dzięki niej uda się przybliżyć czytelnikom wiedzę o losach tego obozu politycznego i jego bohaterskich przywódców, wyniszczanych bezwzględnie i okrutnie przez komunistyczne organy represji.

SPIS  TREŚCI

Wstęp – Rafał Sierchuła

Część I
Badania nad dziejami ruchu narodowego w pierwszej połowie XX wieku

 • Wojciech Jerzy Muszyński
  Obóz Narodowo-Radykalny i Organizacja Polska – zarys działalności przedwojennej (1933–1939)
 • Tomasz Kenar
  Geneza „Szańca Bolesławów”. Myśl zachodnia w ideologii Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska 1922–1939
 • Wojciech Chałupka
  Służba Cywilna Narodu – rys historyczny
 • Mirosław Orłowski
  Konspiracyjne wydawnictwa Narodowych Sił Zbrojnych 1942–1945. Czasopisma. Broszury. Ulotki
 • Roman Paul Smolorz
  Kontekst międzynarodowy przejścia Brygady Świętokrzyskiej na zachód Europy w 1945 r. przez Śląsk i Czechy do Ratyzbony

Część II
Działalność struktur terenowych w latach okupacji i bezpośrednio po niej

 • Bogdan Chrzanowski
  Działacze narodowi w strukturach Pomorskiej Okręgowej Delegatury Rządu 1939–1945
 • Rafał Sierchuła
  Narodowa Organizacja Wojskowa w Kraju Warty
 • Rafał Drabik
  Zarys historii III Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych
 • Dariusz Węgrzyn
  Od NSZ do Śląskich Sił Zbrojnych (1945–1948)
  Dzieje pewnej zdrady. VII Śląski Okręg NSZ (styczeń–listopad 1945)
  Dzieje pewnej prowokacji. Śląskie Siły Zbrojne (1946–1948)
  W obcych mundurach. Wywiad NSZ w strukturach aparatu represji na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1945–1947)
 • Elżbieta Wojcieszyk
  Środowisko Stronnictwa w Wolsztynie po II wojnie światowej świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa Wolsztyna i Poznania

Część III
Bohaterowie podziemia narodowego

 • Mirosław Orłowski
  Tadeusz Maciński (1905–1999) – publicysta i ideolog, działacz narodowego podziemia
 • Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
  Aparat represji wobec elit Obozu Narodowego w Polsce – życiorys niedokończony Tadeusza Łabędzkiego (1917–1946)
 • Aleksandra Pietrowicz
  Kirył Sosnowski „Konrad” (1910–1966) – zarys biografii
 • Rafał Sierchuła
  Stefan Marcinkowski
 • Rafał Sierchuła
  Jan Kamieński – historia cichociemnego
 • Marta Szczesiak-Ślusarek
  Ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław Józef Kasznica (1908–1948)
 • Ksawery Jasiak
  Losy żołnierzy AK-NSZ-KWP z powiatu radomszczańskiego na przykładzie plut. Zbigniewa Wojciechowskiego „Zbycha”

Wykaz skrótów
Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry