Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1947

S. Agnieszka Michna, Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1947, Warszawa 2010, 112 s. (Seria: „Monografie”, tom 61)

Książka przedstawia tragiczne losy polskich sióstr zakonnych, mieszkających i pracujących na terenie rzymskokatolickiej metropolii lwowskiej (województwa: wołyńskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie), w czasie II wojny światowej i tuż po niej. Przed wojną zakonnice zajmowały się nauczaniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, pracowały w szpitalach, przytułkach, sierocińcach, prowadziły domy opieki dla osób starszych, bezdomnych, zakładały drukarnie, oddawały się modlitwie i kontemplacji. W latach 1939–1947 na Kresach Wschodnich nacjonaliści ukraińscy skupieni w OUN i UPA dokonali ludobójstwa na ponad 120 tysiącach Polaków. Zbrodnie nie ominęły też duchowieństwa. Zginęło 21 sióstr (niektóre przed śmiercią poddano okrutnym torturom) z siedmiu zgromadzeń zakonnych: pięć służebniczek starowiejskich, pięć szarytek, trzy niepokalanki, dwie sercanki, jedna służebniczka dębicka, jedna franciszkanka rodziny Maryi i jedna z nieustalonego zgromadzenia. Autorka, siostra niepokalanka, wykorzystała materiały archiwalne żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry