Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Studia Muzealno-Historyczne, 2009, t. 1

Studia Muzealno-Historyczne, 2009, t. 1, red. K. Myśliński, D. Kosierkiewicz, Kielce 2009, 480 s.

Książka jest pierwszym tomem wydawnictwa, które powstało dzięki współpracy Muzeum Historii Kielc oraz Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Zamieszczone artykuły oraz dokumenty poświęcone są historii Kielc oraz województwa w II połowie XIX oraz w XX wieku.

Spis treści:

 • Słowo wstępne
 • Jan Główka, Muzeum Historii Kielc – siła tradycji

Studia i materiały

 • Anna Adamczyk,
  Ulica Starowarszawskie Przedmieście i jej sąsiedztwo
 • Grzegorz Liebrecht,
  Działalność filantropijna biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w latach 1910-1937 (w świetle akt personalnych)
 • Leszek dziedzic,
  Ludność Kielc 1864-1914. Przemiany demograficzne
 • Krzysztof Myśliński,
  Budowa łaźni publicznej przy ul. Staszica w Kielcach (1915-1925)
 • Konrad Otwinowski,
  Bierna obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa obiektów przemysłowych na obszarze województwa kieleckiego w latach 1922-1939
 • Sebastian Piątkowski,
  Kielce w latach 1940-1944. Miasto i jego mieszkańcy w publicystyce gadzinowego „Dziennika Radomskiego”
 • Andrzej Jankowski,
  Wieś polska na ziemiach okupowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w postępowaniach karnych organów wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec
 • Hubert Wilk,
  Współzawodnictwo pracy jako element codzienności robotniczej- na przykładzie zakładów przemysłowych województwa kieleckiego (1947-1956)
 • Edyta Krężołek,
  Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach 70. XX w.
 • Paweł Gotowiecki,
  Strajk w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 13-15 grudnia 1981 r.

Komunikaty

 • Waldemar Gliński, Nina Ziębińska, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych XVIII-wiecznego budynku bramnego zespołu gospodarczego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach

Źródła

 • Jan Marcinkowski,
  Ze wspomnień 1926-1939 (opr. J. Główka)
 • Paweł Wolańczyk,
  Źródła do dziejów Kielc zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki,
  Świętokrzyska „Solidarność” (IX 1980-VII 1981) w materiałach własnych i służby bezpieczeństwa. Wybór źródeł
 • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki,
  Pismo Komendanta Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach na temat oporu społecznego i działalności opozycji politycznej w województwie kieleckim w I półroczu 1982 r.
 • Marzena Grosicka,
  Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego. Ośrodek odosobnienia w Kielcach

Recenzje i omówienia

 • Charles van Onselen,
  The Fox and the Flies. The Word of Joseph Silver, Racketeer and Psychopath, London 2007, Jerzy Szczepański

Kronika

 • Marcin Kolasa, Dary I nabytki Muzeum Historii Kielc w latach 2007-2008
 • Zofia Rutkiewicz, Kronika Muzeum Historii Kielc 2006-2009

Dystrybucja:
Muzeum Historii Kielc
ul. św. Leonarda 4
25-303 Kielce
tel. 041 340 55 20
www.muzeumhistoriikielc.pl
 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry