Nawigacja

Książki

Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945–1989

Aparat władzy a społeczeństwo w Tarnowskich Górach w latach 1945–1989. Materiały z konferencji „Tarnowskie Góry w Polsce Ludowej” z 15 października 2008 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach, wstęp i redakcja K. Gwóźdź, S. Rosenbaum. Katowice – Tarnowskie Góry 2009, 132 s.

Lata tzw. Polski Ludowej w dziejach Tarnowskich Gór nie doczekały się jak dotąd monograficznego pracowania. Brak przede wszystkim analizy relacji między komunistycznym obozem władzy a społecznością miasta i istniejącego w latach 1945-1975 powiatu tarnogórskiego. Niniejsza publikacja stara się wypełnić tę lukę badawczą, nie aspirując wszakże do całościowego ujęcia zagadnienia. Przedstawiono w niej początek kształtowania się warunków politycznych w mieście i powiecie w pierwszych latach powojennych: powstanie obozu władzy – partii komunistycznej i jej satelitów – oraz aparatu represji. Następnie ukazano konkretne przypadki represyjnej polityki władz: akcje wymierzone w tradycyjne organizacje społeczne o przedwojennej proweniencji i zwalczanie związków kulturowych z Niemcami wśród ludności rodzimej. Tom kończy artykuł omawiający jeden z pierwszych protestów robotniczych na Górnym Śląsku w sierpniu 1980 r.: strajk w tarnogórskim zakładzie „Fazos”. Tekstom towarzyszą niepublikowane dotąd archiwalne fotografie ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach i zbiorów prywatnych.

Książka do nabycia w Muzeum w Tarnowskich Górach tel. 32 285 2607.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry