Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 3 (1939–1945)

Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 3 (1939–1945), Wieś polska między dwoma totalitaryzmami, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka i Ewy Leniart, Warszawa 2009, 350 s.

W dniach 22–23 lipca 2007 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja naukowa „Wieś polska miedzy dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”. Spotkanie to, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, było trzecim wspólnym przedsięwzięciem tych placówek. Dwie poprzednie konferencje, w roku 2002 i 2003, poświęcone zostały represjom wobec wsi i ruchu ludowego w latach powojennych. Konferencja rzeszowska wniosła do obiegu naukowego nowe treści i ustalenia oraz z pewnością będzie sygnałem do prowadzenia dalszych badań nad tą problematyką.

SPIS TREŚCI

Wstęp

 • Janusz Gmitruk, Stan badań i potrzeby badawcze nad losami mieszkańców wsi polskiej w latach 1939–1945

REPRESJE OKUPANTÓW WOBEC POLSKIEJ WSI

 • Andrzej Jankowski, Polska bez Polaków
 • Sławomir Kalbarczyk, Ludność wiejska w kręgu oddziaływania sowieckiego aparatu represji na okupowanych Kresach Wschodnich w latach 1939–1941
 • Mirosław Sikora, „Muster-Aktion”. Wysiedlenia ludności wiejskiej przez okupanta niemieckiego – na przykładzie Żywiecczyzny
 • Beata Kozaczyńska, Pomoc mieszkańców wsi w dystrykcie warszawskim ludności wysiedlonej z Zamojszczyzny w latach 1942–1943
 • Zenon Kaczyński, Nowożytne niewolnictwo – prace przymusowe w III Rzeszy
 • Włodzimierz Jastrzębski, Dzień powszedni na wsi polskiej pod okupacja niemiecką
 • Włodzimierz Ważniewski, Dzień powszedni na wsi polskiej pod okupacją sowiecką
 • Antoni Kura, Martyrologia wsi polskiej w okresie II wojny światowej w świetle śledztw Instytutu Pamięci Narodowej

POLSKA WIEŚ WOBEC OKUPANTÓW

 • Piotr Matusak, Polskie Państwo Podziemne wobec dwóch totalitaryzmów – organizacja i walka
 • Błażej Poboży, Chłopi wobec AK, BCh i NSZ
 • Piotr Swacha, Totalitaryzm komunistyczny w świetle prasy Stronnictwa Ludowego „Roch”
 • Stanisław Stępka, Stanisław Mikołajczyk wobec III Rzeszy Niemieckiej i Związku Radzieckiego

WIEŚ I JEJ PRZYWÓDCY PO „WYZWOLENIU”

 • Mateusz Szpytma, Aparat bezpieczeństwa wobec ruchu ludowego w województwie krakowskim w 1945 roku w świetle dokumentacji WUBP w Krakowie
 • Janusz Wróbel, Casus Stanisława Bańczyka
 • Piotr Chmielowiec, Casus Piotra Świetlika
 • Franciszek Gryciuk, Ludowcy wobec PKWN w świetle zbiorów IPN

Indeks nazwisk

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry