Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, pod red. Adama Dziuroka, Warszawa 2009, 480 s. (seria „Monografie”, t. 57)

Problem infiltracji i inwigilacji kurii biskupich przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa należy do najistotniejszych, a zarazem słabo dotąd zbadanych zagadnień związanych z historią Kościoła katolickiego w PRL. Książka dostarcza wielu nowych, istotnych informacjii dotyczących zarówno dziejów Kościoła w Polsce, jak i metod działania pionu wyznaniowego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

SPIS  TREŚCI

 • Wstęp – Adam Dziurok 
 • Krzysztof Sychowicz
  1. Pięć lat infiltracji. Kuria białostocka za rządów biskupa Henryka Gulbinowicza (1970–1975)
 • Andrzej Sznajder
  2. Katowicka SB wobec kurii biskupiej w Częstochowie w latach 1962–1975
 • Adam Dziurok
  3. Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945–1956
 • Łucja Marek
  4. Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956–1970
 • Dorota Gałaszewska-Chilczuk
  5. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w latach 1949–1974
 • Maciej Sobieraj
  6. Działania operacyjne SB wobec kurii lubelskiej w latach 1975–1989
 • Milena Przybysz
  7. Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Łodzi w latach 1945–1967
 • ks. Piotr Zwoliński, Radosław Peterman
  8. Działania dezintegracyjne Służby Bezpieczeństwa wobec programu duszpasterskiego biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego w latach 1968–1986
 • Norbert Wójtowicz
  9. Biskupi płoccy w dokumentach sprawy obiektowej „Credo”
 • Konrad Białecki
  10. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii arcybiskupiej w Poznaniu w okresie rządów arcybiskupa Walentego Dymka (1946–1956)
 • Katarzyna Chmielowiec
  11. Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Przemyślu w latach 1944–1965
 • Piotr Chmielowiec
  12. Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Tokarczuka i kurii biskupiej w Przemyślu w latach 1966–1989
 • ks. Bogdan Stanaszek
  13. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii diecezjalnej w Sandomierzu w okresie rządów biskupa Jana Kantego Lorka (1945–1967)
 • Marcin Stefaniak
  14. Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa Jerzego Stroby i kurii szczecińsko-kamieńskiej w latach 1972–1978
 • ks. Józef Marecki
  15. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii tarnowskiej w latach 1946–1959
 • ks. Antoni Poniński
  16. Aparat bezpieczeństwa wobec włocławskiej kurii diecezjalnej (na przykładzie działań wobec biskupa Antoniego Pawłowskiego w latach
  1951–1968)
 • Stanisław A. Bogaczewicz
  17. Ustanowienie ks. Kazimierza Lagosza wikariuszem kapitulnym i działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii wrocławskiej w latach 1951–1956
 • Summary
 • Wykaz skrótów
 • Bibliografia
 • Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry