Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Młodzież w PRL

Marek Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, 195 s. (seria „39/89, t. 2)

Młodzież w PRL jest opowieścią o kolejach losu młodego pokolenia „Polski Ludowej” w kilku aspektach. Po pierwsze, przedstawia udział młodych w życiu politycznym PRL po obydwu stronach barykady, zarówno w organizacjach (oficjalnych, nielegalnych i półlegalnych), jak i w sposób niezorganizowany (np. w manifestacjach z okazji święta 1 Maja lub demonstracjach antyrządowych). Po drugie, traktuje o życiu społecznym i kulturalnym młodzieży, jej aspiracjach i dążeniach. Po trzecie, ukazuje młode pokolenie w życiu codziennym, opisuje strategie przetrwania zmierzające w kierunku przystosowania się do ówczesnej rzeczywistości, a także różne formy oporu, zarówno czynnego, jak i biernego, uświadomionego i nieuświadomionego. Przedstawia ponadto politykę kolejnych ekip rządzących wobec młodego pokolenia, jej recepcję oraz różnorodne skutki. Miejmy nadzieję, że pozwoli również zrozumieć warunki, w jakich przyszło żyć i dojrzewać pokoleniu dziadków i rodziców obecnej młodzieży.

Marek Wierzbicki (ur. 1964) – dr hab., historyk, politolog zatrudniony w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu oraz w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1983–1988 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1997 r. obronił rozprawę doktorską poświęconą stosunkom polsko-białoruskim pod okupacją sowiecką (1939–1941). W latach 1991–2000 badał problematykę stosunków narodowościowych i społeczno-ekonomicznych pod okupacją sowiecką. Opublikował m.in. Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 oraz Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich pod okupacją sowiecką (1939–1941). Od 2000 r. zajmuje się stosunkami władza – społeczeństwo w PRL. W 2007 r. wydał drukiem rozprawę habilitacyjną Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie.

W serii „39/89” ukazują się popularnonaukowe opracowania historyczne dotyczące wydarzeń i tematów istotnych dla tego – najdramatyczniejszego w dziejach Polski – półwiecza. Seria została przygotowana z myślą o licealistach, studentach i wszystkich miłośnikach historii najnowszej.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry