Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45

Teodor Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45, Kraków 2009, 904 s.

Książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów: Terytorium, warunki społeczno-gospodarcze, rys historyczny; Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa; Burza; Pod sowiecką okupacją; i dziesięciu aneksów: wykazu mieszkańców powiatu poległych w 1939 r., wykazu aresztowanych 6 listopada 1939, wykazu strat osobowych powiatu w latach wojny, listy zamordowanych 6 marca 1944 r. w odwetowej pacyfikacji powiatu, obsady personalnej Obwodu, wykazu kryptonimów, wykazów nauczycieli i uczniów tajnego nauczania, rozkazu Komendanta Głównego normującego zasady awansów w AK, i 1800 not biograficznych żołnierzy Obwodu.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry