Nawigacja

Książki

Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r.

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Marcin Sołtysiak, Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r., Kielce 2009, 24 s.

Publikacja przybliża okoliczności rozbicia więzienia Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Tę spektakularną akcję przeprowadziły zgrupowania poakowskich oddziałów partyzanckich, związane z Delegaturą Sił Zbrojnych kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary" (ok. 120–150 osób) oraz por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś" – „Sokół" (ok. 70–80 osób). Po opanowaniu kluczowych punktów w mieście i zablokowaniu ważniejszych siedzib sił represji, partyzanci przeprowadzili udany szturm na budynki więzienne i uwolnili 354 więźniów. Ze względu na skalę trudności (atak partyzantów w centrum miasta wojewódzkiego) oraz niewielkie straty po obu stronach akcja zasługuje na szczególne podkreślenie.


Dystrybucja:
Delegatura IPN w Kielcach
Al. Na Stadion 1
25–127 Kielce

tel. 041 340 50 50
fax. 041 340 50 96

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry