Nawigacja

Książki

Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”

Grzegorz Majchrzak, Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”, Warszawa 2009, (seria „Studia i materiały”, t. 14)

W trakcie badań nad działaniami Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980–1982 jednym z najciekawszych, ale też najbardziej skomplikowanych przypadków okazał się przypadek kontaktu operacyjnego „Libella” vel „Delegat”, czyli ks. Henryka Jankowskiego. Z jednej strony stanowi on niewątpliwie przykład uwikłania w nazbyt bliskie kontakty z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, z drugiej zaś jest doskonałą ilustracją tezy, iż każdy z takich przypadków należy rozpatrywać oddzielnie, a ewentualnych ocen nie należy dokonywać zbyt pochopnie. Tom zawiera obszerny wstęp omawiający przypadek kontaktów ks. Jankowskiego z SB, wybór dokumentów z informacjami od KO „Libella”/„Delegat” oraz skany tych i innych dokumentów związanych z tą sprawą.

Spis treści

Wstęp
Nota edytorska

Dokumenty

 • Nr 1. 1980 grudzień 12, Gdańsk – Meldunek zastępcy naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  Ryszarda Berdysa do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW
 • Nr 2. 1981 styczeń 22, Gdańsk – Meldunek naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Aleksandra
  Świerczyńskiego do naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW
 • Nr 3. 1981 luty 23, Gdańsk – Notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej 23 lutego 1981 r. z kontaktem
  operacyjnym „Delegat
 • Nr 4. 1981 marzec 30, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0124 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od „Delegata” oraz danych uzyskanych przez mł. inspektora
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Grzegorza Wolendera
 • Nr 5. 1981 marzec 30, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0126 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od „Delegata”
 • Nr 6. 1981 czerwiec 12, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0259 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od „Delegata
 • Nr 7. 1981 lipiec 20, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0314 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez Stanisława Kubińskiego,
  kierownika Sekcji II Wydziału IV KW MO w Gdańsku, od tajnych współpracowników „Alka”, „Krzysztofa”
  i Odysa”, zastępcę naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego
  „Delegat” oraz mł. inspektora Wydziału IV KW MO w Gdańsku Grzegorza Wolendera od tajnego
  współpracownika „Zenona”
 • Nr 8. 1981 lipiec 20, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0315 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 9. 1981 sierpień 17, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0356 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 10. 1981 sierpień 31, Gdańsk – Plan działań operacyjnych Wydziału IV KW MO w Gdańsku w związku
  z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”
 • Nr 11. 1981 wrzesień 5, Gdańsk – Meldunek naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Aleksandra
  Świerczyńskiego dla naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW
 • Nr 12. 1981 wrzesień 5, Gdańsk – Meldunek naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Aleksandra
  Świerczyńskiego dla naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW
 • Nr 13. 1981 wrzesień 7, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0401 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 14. 1981 wrzesień 7, Gdańsk – Meldunek naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Aleksandra
  Świerczyńskiego dla naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW
 • Nr 15. 1981 wrzesień 8, Gdańsk – Notatka służbowa zastępcy naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  Ryszarda Berdysa z rozmowy przeprowadzonej 7 września 1981 r. z kontaktem operacyjnym „Delegat”.... 61
  Nr 16. 1981 wrzesień 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0413 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika Wydziału
  IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 17. 1981 wrzesień 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0414 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 18. 1981 wrzesień 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0415 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 19. 1981 wrzesień 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0416 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 20. 1981 wrzesień 10, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0425 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 21. 1981 wrzesień 17, Warszawa – Plan dalszych działań Służby Bezpieczeństwa w związku z I Krajowym
  Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”
 • Nr 22. 1981 wrzesień 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0489 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 23. 1981 wrzesień 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0490 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 24. 1981 wrzesień 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0491 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Delegat”
 • Nr 25. 1981 październik 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0590 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 26. 1981 październik 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0591 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 27. 1981 październik 28, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0592 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 28. 1981 listopad 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0613 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 29. 1981 listopad 9, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0615 Wydziału IV KW MO w Gdańsku do
  Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 30. 1981 grudzień 31, Gdańsk – Meldunek operacyjny nr 0781 Wydziału IV KW MO w Gdańsku
  do Departamentu IV MSW, sporządzony na podstawie informacji uzyskanych przez zastępcę naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa od kontaktu operacyjnego „Libella”
 • Nr 31. 1982 maj 18, Gdańsk – Szyfrogram nr 3110 do dyrektora Departamentu V MSW Józefa Sasina
  w sprawie informacji uzyskanych przez Wydział IV KW MO w Gdańsku od kontaktu operacyjnego
  „Libella”
 • Nr 32. 1982 maj 19, Gdańsk – Szyfrogram nr 3130 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby
  Bezpieczeństwa w Gdańsku Sylwestra Paszkiewicza do dyrektora Departamentu V MSW Józefa Sasina
  w sprawie informacji uzyskanych przez Wydział IV KW MO w Gdańsku od kontaktu operacyjnego
  „Libella”
 • Nr 33. 1982 maj 20, Gdańsk – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda
  Berdysa do naczelnika Wydziału V KW MO w Gdańsku Henryka Łapuszka
 • Nr 34. 1982 maj 28, Gdańsk – Sprawozdanie zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu V MSW
  Wacława Ułanowskiego i inspektora Wydziału I Biura Śledczego MSW Sławomira Baczyńskiego z pobytu
  służbowego w Wydziale V KW MO w Gdańsku
 • Nr 35. 1989 listopad 16, Gdańsk – Załącznik nr 2 do protokołu likwidacji i przekazania materiałów i dokumentacji
  Wydziału IV WUSW w Gdańsku dotyczący dokumentów i materiałów zastępcy naczelnika
  Wydziału IV KW MO w Gdańsku Ryszarda Berdysa
 • Nr 36. 1990 styczeń 24, Gdańsk – Protokół brakowania akt nr 1/90
  Skany dokumentów
  Wykaz skrótów
  Indeks osobowy

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry