Nawigacja

Książki

Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956

Bogusław Wójcik, Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, Rzeszów 2009, 512 s., wkładka zdjęciowa 16 s.

W książce zgromadzone zostały materiały obrazujące działalność młodzieżowych organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956. Młodzieńczy idealizm oraz postawa buntu wobec terroru „władzy ludowej” i prób sowietyzacji społeczeństwa polskiego doprowadziły w tym czasie do powstania organizacji lub grup o różnym stopniu formalnego powiązania i jasności programowej. W większości opisanych przypadków ich działalność sprowadzała się do akcji propagandowych, walki o zachowanie kultury i tożsamości narodowej oraz przygotowań do udziału w kolejnej wojnie światowej. Wniosek ten potwierdzają prezentowane dokumenty programowe poszczególnych organizacji młodzieżowych.

Książka składa się z trzech części. We „Wstępie” opisano kontekst społeczno-polityczny działalności młodzieżowych organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie. W części drugiej przedstawiono syntetyczny zarys ich powstania, działalności i likwidacji. Natomiast w „Dokumentach” znalazły się, wspomniane wcześniej, materiały źródłowe. 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry