Nawigacja

Książki

Generał August Emil Fieldorf „Nil”

Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i opracowanie Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska, Warszawa 2009, 71 s., (seria „Materiały edukacyjne”, t. 4)

17 kwietnia 2009 r. na ekrany polskich kin wszedł film Generał „Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z producentem filmu Monolith Films i Narodowym Centrum Kultury przygotowało materiały edukacyjne, które są propozycją wykorzystania filmu w edukacji szkolnej. Publikacja zawiera scenariusze trzech lekcji interdyscyplinarnych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie), prezentujące gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – dowódcę Kedywu Komendy Głównej AK – w kontekście paradoksów polskiej historii XX wieku. Zestaw materiałów uzupełniają zdjęcia z filmu oraz Multimedialny Pakiet Edukacyjny, w którym znajdują się:

  • zwiastun filmu
  • fotostory „Proces” i „Zamach na Kutscherę”
  • wywiady z reżyserem filmu Ryszardem Bugajskim, Olgierdem Łukaszewiczem – aktorem odtwarzającym tytułową rolę, Akiko Kiss – scenografem filmu i Jackiem Pawłowiczem – konsultantem historycznym
  • fragmenty kronik filmowych dotyczących sądowych procesów pokazowych z lat pięćdziesiątych
  • fragmenty lekcji „Generał »Nil« – mord w majestacie prawa” przeprowadzonej przez Monikę Koszyńską z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Materiały te mogą być wykorzystane w szkole ponadgimnazjalnej przy omawianiu następujących zagadnień:

  • Stosunek władz komunistycznych do żołnierzy Armii Krajowej
  • Polskie powojenne podziemie niepodległościowe
  • Represje stalinowskie
  • Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej

Materiały nie są dostępne w sprzedaży. Dystrybucję prowadzą oddziały IPN.

do góry